Nauji juokai apie vedybinį…

Viengungiai nesupranta kokia laimė būti vedusiu.
Vedę irgi to nesupranta!

Reklama

Seni juokai apie vedybas

Vedybinio gyvenimo chronologija:
1 metai po vestuvių – vyras kalba, žmona klauso.
2 metai po vestuvių – žmona kalba, vyras klauso.
3 metai po vestuvių – abu kalba, klauso kaimynai.

Žmona sako savo vyrui:
– Kokia buvau kvailė, kad tave vedžiau.
Vyras atsako:
– Taip. Bet aš buvau aklai įsimylėjęs ir to nepastebėjau.

Kai laimingi ką tik vedę – niekam neįdomu, visi žino kodėl.
Bet kai laimingi kartu daugiau kaip dešimt metų, visi stebisi – dėl ko?

Kai vyras savo žmonai atidaro automobilio dureles, jūs galite būti tikri, kad tai arba naujas automobilis, arba nauja žmona.

Pokalbis

Naktis. Namuose vyras su žmona.
Žmona per miegus girdi vyro balsą:
– Pasimylėsim brangioji?
Žmona (mieguistai):
– Aš pavargusi, galvą skauda…
Vyras:
– Miegok, miegok, aš čia telefonu kalbu.

Ar tikrai viską?

Įsiutęs vyras parbėga namo:
– Zita, aš viską žinau!
– Tuoj patikrinsim. Koks Nemuno ilgis?

Klausimėlis

Vienąkart, po trijų vedybinio gyvenimo metų, dar jauna žmona, staiga pradėjo kibti prie savo vyro klausimais: 
– Na pasakyk, brangusis, su kiek moterų esi miegojęs? 
– Brangioji, tai gali tau sugadinti nuotaiką. 
– Ne, pažadu būti tvirta ir nepykti! 
– Na gerai. (Galvoja). Viena, dvi, trys, keturios, penkios, šešios, septynios, aštuonios, tu – devinta, dešimt, vienuolika, dvylika, trylika…