Kūčių burtai. Merginos išpažintis

Būriau per Kūčias. Sudeginau eglutę, užliejau kaimynus, pritrenkiau metusi batą kažkokį praeivį. Suvažiavo greitoji, gaisrininkai, milicija. Dabar sėdžiu ir galvoju, kuris iš jų tas mano išrinktasis..