Mėnesis: rugpjūčio 2015

Pasergėjimas

Nesiūlykit merginai rankos ir širdies!
Jeigu ji priims ranką ir širdį, po to visą gyvenimą jums teks klausytis koks jūs berankis ir beširdis.