Mėnesis: rugpjūčio 2018

Patarimai jaunoms mergaitėms

Įkyri senos tetos klausinėdamos vis: “kada ištekėsi, vaikeli?“
Nustos klausinėti kai visos pažįstamos tavo draugės jau bus išsiskyrusios.
Bet yra vaistas ir dabar.
Kai tik klaus: “kada ištekėsi, vaikeli?“, atsakykite klausimu: “o kada numirsi, senele?“

Profesionalų komanda

Tikri profesionalai galimi tik profesijose kuriose yra natūralioji atranka. Pavyzdžiui išminuotojų.

Dvieiliai (11)

Kadangi laiko daug neturim,
Keiksmais paaiškinsiu trumpiau.

Erdvė trimatė tai ne laikas
Jos neužmuši taip lengvai.

Nors dirbu jau gana retokai
Aš darbu nepatenkintas kasdien.

Pabaigusiems gyvenimo mokyklą
Diplomai akmeniniai bus.

 

Draugas juk gali būt netikras,
O priešas visad nuoširdus.