Apie džiugesį

Jei pinigai jūsų nedžiugina, reiškia jūs jų neturite.

Reklama

Tikrosios krizės priežastys

laisves_statula

Po Amerikos Federalinių rezervų sistemos bankų sukeltos pasaulinės krizės, daug kam pasidarė aišku, kodėl Amerikos simbolio – Laisvės statulos galvą, prancūzai padarė tuščią. (Ten apžvalgos aikštelė).
Už visą Ameriką galvoja anų bankų savininkų grupelė.
Pasirodo – kartais ir už pasaulį galvoja… Ir apvagia visą pasaulį.

Blogiausia, kad, ko gero čia tik žiedeliai… O prispausdinta dauuug…
O kur reiks tuos „dolcus“ dėt?
Į Rygą, į Rygą, į kaliošų fabriką?

Pinigai

– Aš, – sako taksistas Šuštauskas, – iš padoraus žmogaus niekuomet nereikalauju pinigų.
– O jeigu jis neužmoka?
– Jeigu jis neužmoka, tai staiga nustoju laikyti jį padoriu ir pareikalauju pinigų.

Moterys ir pinigai

Kai buvau 16 metų, būrėja man pasakė, kad visus pinigus išleisiu moterims. Dabar turiu žmoną ir tris dukras. Ir išleidžiu visus pinigus joms. O kai buvau šešiolikos, man viskas kažkaip kitaip atrodė…