juokai apie valentiną

JEI LÜDNA

Jeigu vasario 14 tau staiga pasidarė liūdna dėl to, kad neturi su kuo švęsti šitą šventę, kad tavęs niekas nemyli ir neapkabina – nenusimink, o tik prisimink, kad kitomis dienomis tavęs irgi tavęs niekas nemyli ir neapkabina.

Tai švento Valentino diena, O tu juk ne Valentinas.

Kitos liūdnos istorijos:

Nugalėti drakoną (Dovanėlė)

<…>
– Haaa! – suriko Riteris ir atsistojo pozoje.
– Kokia gi čia poza? – nusišaipė Drakonas. – Atakuojantis švilpikas?
– Ginkis!!! – suriko Riteris, bet iš vietos nepajudėjo.
– Nuo ko? – nustebęs apsidairė Drakonas.
– Nuo manęs!! Nuo ko gi daugiau?! – dar garsiau suriko Riteris.
– Nerėk, ką? – susiraukė Drakonas. – Kam rėkti? Na, nesiseka mums dvikova. Nesiklijuoja kažko.. Kam gi rėkauti?
– O ko tu? Kodėl? – vis niekaip nesiryžo pulti Riteris.
– Būū! – pasakė drakonas ir išpūtė garų srovę.
– Mama! – sušuko Riteris ir užsidengė skydu.
– Vėl pradėjai tik gintis? Kokioms keturiasdešimčiai minučių? – atsiduso drakonas. – Aš jau eisiu, gerai? Juk trečią kartą čia trypinėjam vietoje be jokio rezultato.
– Kodėl be rezultato? – išlindo Riteris. – Aš gi ietį mėčiau. Iš pat pradžių.
– Aha. Atsimenu. Per arti, per arti, per toli. – linktelėjo Drakonas. – Sprendžiam. Arba tu kovoji, arba aš einu.
– Gal neik dar, ką? – paprašė Riteris. – Man labai reikia. Nugalėti reikia.
– Na tai nugalėk! – baubtelėjo Drakonas. – Ko čia veršiuojiesi?
– Bijau aš! – prisipažino Riteris. – Tu va koks didelis.
– Tai eik namo! – vėl baubtelėjo Drakonas.
– Negaliu aš. Šiandien įsimylėjėlių diena. Niekaip negaliu be pergalės. – papurtė galvą Riteris.
– Tai eik ir sakyk, kad nugalėjai. O aš – niekam – niekam. O įrodymui… Nežinau. Nors… Kažkada dantis nuskilo. Turėtų oloje kažkur mėtytis. Paieškoti? – pasiūlė drakonas.
– Nee. – vėl papurtė galvą Riteris. – Dantis netiks. Šiandien įsimylėjėlių diena. Man šitą… širdelę reiktų… Išpjauti..
– Na tu ir afigienas. Visai jau. – pasibaisėjo Drakonas. – Juk tuoj surysiu už įžūlumą.
– Palauk! Nereikia ryti. Aš sugalvojau! – sušuko Riteris. – Rasiu kokį akmenį. Pasakysiu, kad Drakonas akmeninę širdį turėjo. Juk moterys nieko apie drakonus neišmano.
– Hmm… Gudrus. –  sumanymui pritarė Drakonas. – Na… Tai iki, ar ką?
– Iki. O dar vieną klausimą galiu užduoti? Tik vieną. – paprašė Riteris.
– Na? – atsiduso Drakonas.
– O kodėl tu manęs nesurijai? Juk galėjai visai paprastai. – pasidomėjo Riteris.
– Ai.. Juk šiandien Valentino diena. – pasakė Drakonas. – Žinai kiek riterių čia praėjusią savaitę buvo?
Persirijau. Jau pykina nuo kvailių.

© frumic

frumich.com

Vienintelei (This is an Automated Email. Do not reply)

Mano brangioji, mylimoji, sveikinu tave su Valentino diena, visų mylinčiųjų ir įsimylėjėlių diena!
Nerandu žodžių išreikšti kaip stipriai aš tave myliu ir dievinu. Tave, tik tave, nes mano širdyje niekam daugiau neliko vietos.

Tavo vardas    gražesnis už saulę
ir už tūkstančius    aukso žvaigždžių.
Tavo vardas man    vienas pasaulyje,
Kurį      taip    širdy    branginu…
Stipriai  apkabinu,  bučiuoju.
Bučkis vienas, bučkis du…
Būkim amžinai kartu!
♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥
♥ ♥ ♥ ♥ ♥

(Tai yra XXX sistemos išsiųstas automatinis laiskas, jums nereikia į jį atsakyti)