Bendravimo portalai

Socialiniai tinklai

– Daktare, aš sergu. Negaliu atsitraukti nuo socialinių interneto tinklų. Po 18 valandų per parą sėdžiu prie kompiuterio!
– Beviltiškų atvejų nebūna, gydysim.
– Bet kaip, daktare?
– Aišku kaip – alkoholiu, cigaretėmis, moterimis!

Rašyti žinią gerąją

Taip, dirbtinė arogancija prieš tikrą aroganciją! – nežinomo autoriaus komentaras 
Rašyti žinią 

Metai bėga, o visas gyvenimas – subinėn, kaip tualetinis popierius. Va ir seimo rinkimai baigėsi. Nieks nepastebėjo, nepasiūlė, neiškėlė. Su grupėm socialiniuose portaluose nepavyko… 
– Šūkis „kas ne su manim – tas prieš mane!” (kol kas tik mintyse) nepasiteisino. 
Nepastebi pilka parazitų (anot vieno Netlogo poeto) masė mano charizmos! 
Taigi nutariau ieškoti kitų kelių savo genijaus atskleidimui. Skaičiau, Da Vinčio kode, kad kur baigiasi žinojimas (kiekvienas įsivaizduoja žinąs, kad Kalafioras daržovė), prasideda tikėjimas. 
Būti pranašu – štai kur kelias į šlovę ir pripažinimą! 
Bet didelio noro tapti šventuoju po mirties tai nier. Geriau būtų tiek nelaukti, o pasidžiaugti giedamais ditirambais mano kukliai personai dar gyvam esant. Taigi būsiu pranašas. Čia mataudu kelius: 
1. Kukliai pasiskelbus nauju mesiju, arba dar kukliau – pranašu – Kalafioru sukurti visiškai naują, unikalią religiją – kalafiorybę, arba kalafiorizmą, paėmus iš visų esančių religijų kas atrodo geriausia ir man parankiausia. Bet (pasimokiau iš grupių patyrimo) nepuls ko gero net Netlogo minia iš karto sekti paskui, garbinti ir vadinti mokytoju. Gerai tam pranašui Rusijoje – jis Sibire koloniją įkūrė, toliau nuo civilizacijos. O Lietuvoj kur? Pabradėj ar Šalčininkuose? Ar Varėnos, Labanoro miškuose? 
Taigi, jei kalafiorybės idėja dėl techninių trūkumų lyg ir atkrinta, geriau: 
2. Kitas kelias (kaip ir renkantis vardą) pasinaudoti jau esančiais religiniais brandais ir prekiniais ženklais. Nelabai čia didelis skirtumas kuriais. Yra juk daugybė pagoniškų ir kitokių –oniškų, ir –ikiškų, oficialių, tradicinių ir t.t. Svarbu, kad būtų girdėta kažkas. Savo šventumo lygį nustatom pagal intelekto koeficientą. Kuo mažesnis, tuo – čia visiems aišku… Kadangi mano IQ (nepainioti su QPROTU~!) nelabai didesnis už triušio, tai turėčiau sėdėti savo danguj, kažkur sosto dešinėj … 
Tik dar reikėtų nepamiršti pagrindinių (esminių) principų. 
Šūkį „kas ne su manim – tas prieš mane!” – perfrazuojam remdamiesi didžiausiu autoritetu iš ten kur baigiasi žinojimas: 
„Kas ne su manim – tas prieš Dievą!” Jaučiat jėgą?  
„Kas meldžiasi kitaip negu aš, to dievas nemyli (arba myli mažiau)!“ 
„Tik aš žinau tikrąjį kelią, tikrąją šviesą, tikrąją meilę!” 
„Prisijunkit ir garbinkit mano Dievą (ir mane truputį)!”. Ir t.t. 
Nesu „skūpas“, galėčiau asmeniškai man Dievo skirta išmintim ir kitomis dvasinėmis malonėmis pasidalinti su jumis! Ir jokios tolerancijos kitatikiams ir kitamaniams! Dievas su manimi, o ne su jais! Nusidėjėlius teisiam, teisėm ir teisim negailestingai! Ir fanatiškai mylėsiu… save patį. 
Kaip variantą gal pamėginsiu kurti ypatingai slaptą draugiją, panašaus slaptumo kaip masonų ložė. Reiks kurti uždaras grupes, geriausia grupių hierarchinę sistemą – piramidę, kurios viršūnėje aišku kas. Prisijungti siūlyti reikės slaptai – tarsi suokalbiu, kad žmogelis suprastų esantis išrinktasis, vienas iš nedaugelio būti mano ir Dievo malonėje. Pradžioje būtina vaidinti demokratiją (dabar visi gudrūs), atsiklausti kolektyvo nuomonės, priimant naujus narius, ar panašiai. Atsigriebsiu kai atsisėsiu į sostą ir mano kalafiorišką tiesą už mane skleis mano apaštalai. Kurgi jie dėsis – jei šis žemiškasis sostas užimtas, skubės užsiimti vietas bent arčiau sosto. 
Taigi, kas ne su manim, tas….!!! 

Pasirašau: 

Jūsų dvasiškasis
 …hm.. tėvas, vadovas, vadas, ekscelencija, eminencija? 
Nežinau – reikės surengti eilinę apklausą. 
Laikinai pasirašau: 
Jo šventenybė Kalafioras 

Pastaba: 
Visi vardai, veikėjai ir įvykiai šitam labai grožinės literatūros kūriny – išgalvoti. Čia nėra jokio loginio ryšio ir kritikos jokiai oficialiai religinei bendruomenei. Bet panašumo į kažkokius nuotykius ir grupes kažkokiuose socialiniose tinkluose esama. Atlygis už galimą netyčinę reklamą rezervuojamas iki autoriaus pareikalavimo.