Kalafioras

Kas vyksta kovo 13-tą dieną, penktadienį

Penktadienis 

– Kas vyksta kovo 13-tą dieną, penktadienį? 
– 13-tą dieną, penktadienį, esant mėnulio pilnačiai, 
visokios raganos, žiežulos, kikimoros, ir undinės renkasi švęsti savo šventadienio! 
– Ė, nepainiokit kovo 13-tosios ir kovo 8-tosios! -sako Kalafioras.

Pasirinkimai

Gražuolė 
Vyrai renkasi moteris – drauges ir žmonas, atitinkančias jų išsilavinimui, intelektui ir interesų ratui. 
O paskui kiekvienam draugui guodžiasi, kad visos moterys – kvailės…

Apie vasario 16 -tają

Po internetinę žiniasklaidą pasidairius

Kalafiorui, kuris nuo kuklumo nemirs, vasario 15 vėl širdin įsibrovė negera nuojauta, kad ir šįkart – per rytojaus iškilmingąjį Vasario 16-tosios minėjimą, jam nebus įteiktas ordinas,  medalis  ar dar kas nors, Valstybės apdovanojimų teikimo ceremonijoj Lietuvos Respublikos Prezidento rūmuose… 
Pasižiūrėjo liūdnai į veidrodį.
 – Jie ir vėl nepastebėjo charizmos ir nuostabaus grožio auros. Neišmanėliai, tamsuoliai aplink…
Nori – nenori, pradedi galvoti apie piketus, ubagų žygius ir balius, demonstracijas su riaušėmis  ar dar ką gražiai panašaus.
Blogiausiu atveju – bjauriai iškeikti visą Lietuvos valdžią internetinėje žiniasklaidoje. Daug purvo, sumaišyto su trupučiu teisybės.
Juk visada yra už ką.
Dar taip nebuvo, kad nebūtų!

 

Su Nepriklausomybės diena visus! 
Nepriklausom

Ką daryt?

Ne, čia ne apie seimo himną (a, umba, umba) 😀
Čia šiaip klausimas.
Ką daryti pamačius žalią žmogeliuką?
Gal:
– Skambinti ufologams?
– Eiti pas psichiatrą?
– Duoti snukin?
Ne.
Tiesiog galima eiti per gatvę. 😉

svieof

:-*

Arba pasisveikint su Kalafioru.

Balti arkliai

Pagavo senis auksinę žuvelę, o ta jam:
– Paleisk mane, seni, išpildysiu tris norus tavo.
Senis pagalvojo ir sako:
 – Pirmas noras – noriu, kad manęs nebekankintų alkoholinės haliucinacijos.
 – Antras… Oi, o kur dingo auksinė žuvelė?
Balti arkliai 

Kalba dvi Kalafioro kaimynkos: 
– Ar tavasis daug geria? 
– Iki baltų arklių. 
– O manasis dar ir su jais.

Naudingas patarimas apie žuvytes

Dvi žuvytės akvariume karštai ginčijasi. Galų gale viena, nuliūdusi,
plaukia į kitą akvariumo kampą. Kelias minutes pagalvojusi, grįžta
prie pašnekovės:
– Na, gerai. Tarkime, kad Dievo nėra.
Tai kas tuomet keičia vandenį akvariume?

***

Žuvytės kalbasi apie žmogų žiūrintį į akvariumą: 
– Na ir baisus snukis, ar ne? 
Akvariumas 

Naudingas patarimas apie žuvytes

Jeigu pasikvietėte gražią merginą maitinti žuvyčių, o akvariumo gyvenime nesat turėjęs, nepasimeskit – atidarykit nors konservuotų šprotų dėžutę. 
Dažniausiai, pabarsčiusios ten truputį batono trupinių, merginos pradeda suprasti ko iš tiesų buvo pakviestos.

Rašyti žinią gerąją

Taip, dirbtinė arogancija prieš tikrą aroganciją! – nežinomo autoriaus komentaras 
Rašyti žinią 

Metai bėga, o visas gyvenimas – subinėn, kaip tualetinis popierius. Va ir seimo rinkimai baigėsi. Nieks nepastebėjo, nepasiūlė, neiškėlė. Su grupėm socialiniuose portaluose nepavyko… 
– Šūkis „kas ne su manim – tas prieš mane!” (kol kas tik mintyse) nepasiteisino. 
Nepastebi pilka parazitų (anot vieno Netlogo poeto) masė mano charizmos! 
Taigi nutariau ieškoti kitų kelių savo genijaus atskleidimui. Skaičiau, Da Vinčio kode, kad kur baigiasi žinojimas (kiekvienas įsivaizduoja žinąs, kad Kalafioras daržovė), prasideda tikėjimas. 
Būti pranašu – štai kur kelias į šlovę ir pripažinimą! 
Bet didelio noro tapti šventuoju po mirties tai nier. Geriau būtų tiek nelaukti, o pasidžiaugti giedamais ditirambais mano kukliai personai dar gyvam esant. Taigi būsiu pranašas. Čia mataudu kelius: 
1. Kukliai pasiskelbus nauju mesiju, arba dar kukliau – pranašu – Kalafioru sukurti visiškai naują, unikalią religiją – kalafiorybę, arba kalafiorizmą, paėmus iš visų esančių religijų kas atrodo geriausia ir man parankiausia. Bet (pasimokiau iš grupių patyrimo) nepuls ko gero net Netlogo minia iš karto sekti paskui, garbinti ir vadinti mokytoju. Gerai tam pranašui Rusijoje – jis Sibire koloniją įkūrė, toliau nuo civilizacijos. O Lietuvoj kur? Pabradėj ar Šalčininkuose? Ar Varėnos, Labanoro miškuose? 
Taigi, jei kalafiorybės idėja dėl techninių trūkumų lyg ir atkrinta, geriau: 
2. Kitas kelias (kaip ir renkantis vardą) pasinaudoti jau esančiais religiniais brandais ir prekiniais ženklais. Nelabai čia didelis skirtumas kuriais. Yra juk daugybė pagoniškų ir kitokių –oniškų, ir –ikiškų, oficialių, tradicinių ir t.t. Svarbu, kad būtų girdėta kažkas. Savo šventumo lygį nustatom pagal intelekto koeficientą. Kuo mažesnis, tuo – čia visiems aišku… Kadangi mano IQ (nepainioti su QPROTU~!) nelabai didesnis už triušio, tai turėčiau sėdėti savo danguj, kažkur sosto dešinėj … 
Tik dar reikėtų nepamiršti pagrindinių (esminių) principų. 
Šūkį „kas ne su manim – tas prieš mane!” – perfrazuojam remdamiesi didžiausiu autoritetu iš ten kur baigiasi žinojimas: 
„Kas ne su manim – tas prieš Dievą!” Jaučiat jėgą?  
„Kas meldžiasi kitaip negu aš, to dievas nemyli (arba myli mažiau)!“ 
„Tik aš žinau tikrąjį kelią, tikrąją šviesą, tikrąją meilę!” 
„Prisijunkit ir garbinkit mano Dievą (ir mane truputį)!”. Ir t.t. 
Nesu „skūpas“, galėčiau asmeniškai man Dievo skirta išmintim ir kitomis dvasinėmis malonėmis pasidalinti su jumis! Ir jokios tolerancijos kitatikiams ir kitamaniams! Dievas su manimi, o ne su jais! Nusidėjėlius teisiam, teisėm ir teisim negailestingai! Ir fanatiškai mylėsiu… save patį. 
Kaip variantą gal pamėginsiu kurti ypatingai slaptą draugiją, panašaus slaptumo kaip masonų ložė. Reiks kurti uždaras grupes, geriausia grupių hierarchinę sistemą – piramidę, kurios viršūnėje aišku kas. Prisijungti siūlyti reikės slaptai – tarsi suokalbiu, kad žmogelis suprastų esantis išrinktasis, vienas iš nedaugelio būti mano ir Dievo malonėje. Pradžioje būtina vaidinti demokratiją (dabar visi gudrūs), atsiklausti kolektyvo nuomonės, priimant naujus narius, ar panašiai. Atsigriebsiu kai atsisėsiu į sostą ir mano kalafiorišką tiesą už mane skleis mano apaštalai. Kurgi jie dėsis – jei šis žemiškasis sostas užimtas, skubės užsiimti vietas bent arčiau sosto. 
Taigi, kas ne su manim, tas….!!! 

Pasirašau: 

Jūsų dvasiškasis
 …hm.. tėvas, vadovas, vadas, ekscelencija, eminencija? 
Nežinau – reikės surengti eilinę apklausą. 
Laikinai pasirašau: 
Jo šventenybė Kalafioras 

Pastaba: 
Visi vardai, veikėjai ir įvykiai šitam labai grožinės literatūros kūriny – išgalvoti. Čia nėra jokio loginio ryšio ir kritikos jokiai oficialiai religinei bendruomenei. Bet panašumo į kažkokius nuotykius ir grupes kažkokiuose socialiniose tinkluose esama. Atlygis už galimą netyčinę reklamą rezervuojamas iki autoriaus pareikalavimo.

Vaikiška logika

Maza

Keturių metų dukrelė pamačiusi mamą vonioje, paklausė kodėl pas ją auga plaukai ant sysios.
Mama nutarė viską paaiškinti moksliškai ir teisingai:
– Supranti, anksčiau, kai žmonės dar buvo laukiniai, buvo visai plaukuoti. Todėl, kad gyveno miškuose ir jei būtų buvę be plaukų, bėgiodami po miškus būtų susibraižę į šakas.
– Ir ką? – paklausit.
– Ką, ką – toliau pasakoja mama – kai nuėjau į darželį dukros pasiimti, visi darželio vaikai išbėgo pasižiūrėti į mane – tetą, kuriai ant sysios auga plaukai, kad ji nesusibraižytų bėgiodama po mišką…

Neraštingumo liekanų likvidavimas

http://up.on.lt/rashyba.htm
TAIP! REKE RISHTI SKIRIBA RASHIBA KIRTSCHEVIMA!! PIRMEUSE
DELPHI ONĖ GOVNOLINE IR PN JUZERUS KUR U IQ IRA AUXTESNIS!!!
RADIKALEI! NE KAIP MUMI DB LB STUME RU SU RQ O CONCRECHEI!
REALEI ISRASTAS 200 PICTOGRAMM DANTIRASTIS _SPAUSK CZE!_ (nereklamuosiu)

200 PER AKIS! NX SMETONISKAS LETUVIBIS! USKNISO IR TAIP
MOXLAI’S PERKRAUTI! SENEU MATIT NETUREO TELEKO TIK CHATINO
KAT TOKE SUDETINGA GRAMATICA BL PERPRAST NEYMANOMA!
BAIKIT SU NAUIOM TAISIKLEM TAISITUVAIS KRCH DEJAW! APSQSEW!!!
SUNERWINO NIRIALEI
BTW BBD!!!
Pridek savo arqumentu! buk activus modernus nebeingas gimtaei sms kalbai!!!

O jeigu nesutinki su tokia nuomone, skaityk toliau.

Likbezas – ликвидация безграмотности (rus.)

Likbez

Prašom nieko neįsižeisti, niekas negimė viską mokėdamas.
Tai tik keletas naudingų patarimų dirbant ir gražiai lietuviškai rašant su kompiuteriu.
Kompiuteris yra tik talentingas ir gabus idiotas darantis tai ką jūs jam liepiat, o ne tai ko iš jo norit.
Visai kitaip negu jūsų antroji pusė. Kur nei ko norit, nei ką liepiat nedaro…

Taigi, lieka tik išmokti teisingai išreikšti norus ir teisingai įsakinėti.

Kaip priversti kompiuterį galvoti už jus, jums rašant tekstą?
Automatiškas ir nemokamas lietuvių kalba rašomo teksto redagavimas galimas naršyklėje Firefox. (Galimas ir Internet Exploreryje, tačiau tai mokamas malonumas, parduodamas pavyzdžiui kaip Tildės biuro sudėtinė dalis).
Jei naudojatės kita naršykle (pvz. Internet Explorer), Firefox galima instaliuoti papildomai.
Tikrai nepasigailėsite, nes tai ir nemokamas ir geresnis produktas už Internet Explorer. Ir papildomai kompiuterio per daug neapkraus.
Apie Firefox:
http://lt.wikipedia.org/wiki/Firefox
http://www.firefox.lt/
Atsisiųsti galima iš http://www.mozilla-europe.org/lt/
Jeigu atsisiuntėte lietuvišką Firefox, lietuvių kalbos tikrinimas įjungiamas automatiškai. Tačiau jei naudojate anglišką Firefox, reikėtų instaliuoti nemokamą priedą.
Atsidarom:
https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/371- 6
Susirandama lietuvių kalbos žodyną – Lithuanian spellchecking dictionary, spaudžiame Add to Firefox.
Toliau diegimas vyksta, kaip ir visų Firefox priedų.
Perkrovus naršyklę, susirandame rašymo lauką, kokiame nors puslapyje. Tam puikiai tiks ir komentarai Netloge. Instaliavę, mėgindami galėtumėte parašyti gražų be klaidų komentarą man.
Rašymo lauke spaudžiame dešiniuoju pelės klavišu ir meniu pasirenkame (uždedame varnelę) prie – Tikrinti rašybą ir Kalbos – Lietuvių kalbą. Komentare arba bloge klaidingai parašytas lietuviškas žodis bus automatiškai pabrauktas raudona vingiuota linija. Ant pabraukto žodžio paspaudus su dešiniu pelės mygtuku, rodys galimus pasirinkti taisymo variantus (kaip ir MS Word‘e). Taip pat galima žodį įtraukti į savo žodyną (žymim – Įtraukti į žodyną).

Rašybos ir gramatikos tikrinimas Microsoft Office Word:
Kartu su Word programa paprastai įdiegiami tam tikrų kalbų rašybos tikrinimo priemonių rinkiniai su žodynais.
Todėl galima automatiškai aptikti dažnai pasitaikančius spausdinimo apsirikimus, gramatines ir net stiliaus klaidas.
Prieš tikrinant rašybą ir gramatiką reikia nurodyti, kokia kalba surinktas tekstas.
Tai daroma per Tools->Language->Set Language meniu komandą. Nenurodžius kalbos, programa bando ją atpažinti automatiškai ir kartais apsirinka.
Tools->Spelling and Grammar meniu komanda automatiškai pradedamas pažymėto fragmento arba viso dokumento tikrinimas.
Atvertame lange rodomi užduotos kalbos taisyklių neatitinkantys žodžiai ar teksto fragmentai.
Lange taip pat siūlomi galimi taisymo variantai bei matoma teksto kalba.
Galimi pasirinkimai taisant klaidas:
Nekreipti dėmesio į šį atvejį (Ignore Once), jei jis nelaikomas klaida.
Nekreipti dėmesio į visus tokius atvejus (Ignore All)
Įtraukti naują žodį į žodyną (Add to Dictionary)
Priimti pasirinktą iš sąrašo taisymą (Change)
Keisti visus tokius žodžius automatiškai (Change All) – bus taikomas pirmasis variantas taisymų sąraše
Keisti automatiškai (AutoCorect)
Tęsti pertrauktą darbą (Resume).
Darbą galima pertraukti, grįžti į dokumento tekstą ir jį pakeisti neuždarant tikrinimo langelio, tada pratęsti rašybos tikrinima komanda Resume.
Options mygtukas rašybos tikrinimo lange atveria pasirinkčių langą, taip pat prieinamą per Tools->Options->Spelling and Grammar viršutinį meniu. 
Jame galima nustatyti, ar rašyba ir gramatika bus tikrinama automatiškai, renkant tekstą;
ar bus siūlomi taisymų variantai, kokie žodžiai netikrinami (el. pašto, Interneto adresai, santrumpos ir pan.)
Settings mygtukas atveria langą, kuriame nustatomos gramatikos ir stiliaus taisymo ypatybės.

Jei to neužteko, kaip įdiegti kitos kalbos teksto rašybos ir gramatikos tikrinimą Microsoft Office Word 2003 dar galima paskaityti:
http://office.microsoft.com/lt-lt/word/HP051896021- 063.aspx
Lietuviški rašmenys elektroninio pašto laiškuose:
http://www.liks.lt/modules/tinycontent/index.php?i- d=25
Straipsnis – Lietuviški rašmenys kompiuteryje:
http://ims.mii.lt/ims/asmen/gintas/publ/gg07-lietr- a.html

Su Kazachstano nepriklausomybės diena!

Kalafioras stengiasi rašyti apie juokingesnius dalykus, todėl apie nepriklausomybę pasiskaitysim kitur. 
Visiems žinomas filmukas – „Boratas. Kaip šaunusis Kazakhstano žurnalistas Amerikoje patirtį graibstė“ Gana abejingai stebėjęs filmo reklamą, pamatęs jį supratau, kad tai visiškai naujas šiuolaikinis jumoras! Gal nebeilgai gyvuosiantis, šiuolaikinių technologijų dėka (pavyzdžiui su Google Earth) jau galim pasižiūrėti kaip atrodo kažkieno kiemas beveik visame pasaulyje, bet gal tikinčių, kad interneto ribos baigiasi už Amerikos dar bus ilgai.  Nors, iš kitos pusės…  gana sėkmingai būtų galima  nufilmuoti ir lietuviškam kaime. Yra dar vietų…
Priminsiu: filme Kazachstano televizijos vadovybė žurnalistą Boratą siunčia į JAV, kur jis turi sukurti dokumentinį pasakojimą apie šią šalį. 
Apie herojų. Tai Kazachstano televizijos reporteris Boratas Sagdijevas. 
Zodiako ženklas – bulvė. (O jūs sakėt, kad zodiako ženklo – Kalafioro nėra!). 
Ypatingi požymiai – vešlūs ūsai ir antakiai labai oficialus, bet prastai nešiojamas kostiumas, ir firminis Borato maudymosi kostiumas! 
“Kazachstanas” iš tiesų filmuotas skurdžiame Rumunijos kaimeMes gi suprantam, kad Boratas sveikinasi ir dėkoja lenkiškai – “jak się masz” ir “dziękuje”. Ačiū dievui, kad ne lietuviškai… 
Boratas – seksomanas, bet žavus. Jis atseit – antisemitas. Bet kuris kitas aktorius taip juokaujantis apie žydus būtų apšauktas tikru antisemitu, bet pats Cohenas yra žydas! 
Štai ką mano apie aktorių ir filmą Lietuvos žydų šviesuolis Leonidas Donskis: 
http://www.bernardinai.lt/index.php?url=articles/5- 5451 
Ir visas Borato žurnalistinis darbas baigiasi, kai, įsijungęs televizorių, herojus išvysta Pamelą Anderson. Dabar Boratas turi vienintelį tikslą – surasti šią žavingąją. 
Borato, kaip herojaus, viršūnė – epizodai nufilmuoti JAV įvairiose situacijose paslėptos kameros principu. Sako, kad juostoje „Boratas. Kaip šaunusis Kazakhstano žurnalistas Amerikoje patirtį graibstė“ tik vaidybiniai epizodai. Mano nuomone, filme yra likę daug (iš vienos pusės) nesuvaidintų. 
Beje Kalafioro Borato – MySpacinio draugo adresas (oficialusis): 
http://profile.myspace.com/borat_official 

Čia ilgas. Žiūrėkit kai turėsit laiko.

Aktorius Sacha Baronas Cohenas 
Sacha Baronas (Baruchas) Cohenas gimė 1971 m. spalio 13 d. Londone. Cohenas yra puikų išsilavinimą įgijęs ir iš geros šeimos kilęs Anglijos žydas. Jis baigė istoriją Kembridžo universitete, diplominio darbo temai pasirinko žydų indėlį į kovą už pilietines teises 7-ajame XX a. dešimtmetyje. Jau studijuojant Cohenas vaidino universiteto teatre. Baigęs studijas dirbo restorane, vėliau šlifavo komiko amatą kavinėse. 1994 m. jis sužinojo, kad „Channel 4“ rengia naujų pramoginių laidų vedėjų konkursą. Cohenas išsiuntė jiems kasetę su filmu, kuriame jis vaidino Kristo – reporterį iš Albanijos. Jis buvo pakviestas į programą „The Eleven O’Clock Show“, ji turėjo tapti „jaunimo balsu“. Po metų Cohenas jau turėjo savo laidą „Da Ali G Show“. 
„Da Ali G Show“ receptas paprastas: apsimetantis repuojančiu gangsteriu tipelis klausinėja į studiją pakviestus svečius. Tai dažniausiai šio pasaulio galingieji, įtakingi žmonės – tie, kurie įsitikinę, kad pasaulis priklauso jiems. Laidos šeimininkas daro visiško neišmanėlio įspūdį, kiekvienas klausimas išduoda jo tamsumą ir takto stoką. Taip jam dažniausiai pavyksta užmigdyti svečių budrumą. Jie nusileidžia iki laidos vedėjo lygio, naiviai manydami, kad taip labiau atitiks žiūrovų, pirmiausia jaunimo, lūkesčius. Ali G apsimeta, kad nemato, kai svečiai ima netekti kantrybės. Pastarieji, užhipnotizuoti televizijos kamerų ir jupiterių šviesos, nenori pasirodyti nemandagūs ir pasiekia kantrybės aukštumas. 
Sėkmė kainuoja – po kelerių metų Cohenas turėjo perkelti savo šou į Ameriką, nes Anglijoje jis tapo toks populiarus, kad niekas nebenorėjo ateiti į jo laidą. Visi žinojo, kad tai satyra, ir vengė tapti pašaipų objektu. Tačiau Ali G greitai apsiprato ir už vandenyno: 2003 m. jis debiutavo HBO televizijoje ir iškart užkariavo žiūrovų širdis. 
Tokiu pat keliu ėjo ir eina ir mums gerai žinomi – A. Šapranausko „Dj. Momo“ ir A. Ramanausko „Le Bronius“. Kai kada gana sėkmingai. Tokiuose šou pakviestiesiems ypatingai sunku išlaviruoti taip, kad nepavirstum kvailiu ir pajuokos objektu. Negali būti nei ypatingai rimtu, nes tai ne laidos stilius, o ir žiūrovams būtų neįdomu. Ir negali pasidaryti juokingesniu, tuo pačiu ir kvailesniu negu aktorius apsimetantis kvaileliu. 

Boratas ir Kazachtanas 
Iki šiol didžiausias komiko sukeltas diplomatinis skandalas – tiesioginė „MTV Europe Music Awards“ teikimo transliacija iš Lisabonos. Vakaro vedantysis Boratas pristatė savo tariamus tėvynainius kaip girtuoklius, rasistus ir seksistus, laukinius, kurie dėl pramogos šaudo šunis, o vyną gamina iš fermentuoto arklių šlapimo.

***

Čia suprantantiems anglų kalbą 🙂

Kazachijos užsienio reikalų ministerija notoje pagrasino komiką paduoti į teismą. Atsakymo nereikėjo ilgai laukti. Specialiai ta proga sukurtame filmuotame siužete Boratas patikino, kad nepalaiko jokių ryšių su S.B.Cohenu, ir pritarė, kad “tą žydą reikia paduoti į teismą“. Visiškai rimtai jis pripažino, kad “nuo 2003 m. Kazachstanas yra toks pat civilizuotas kaip ir kiekviena kita pasaulio šalis. Moterys čia gali keliauti autobuso viduje, homoseksualai jau nebeprivalo dėvėti žydrų kepurių, o mergaičių, kurias jau galima liesti, amžius padidintas iki aštuonerių! 


Matydamas, kad įvykių kontrolė slysta iš rankų, britų ambasadorius Kazachstane užtikrino, kad „Cohenas nenori parodyti Kazachstano blogai, bet rodo vis dar gyvus britų visuomenės prietarus“. Tačiau Kazachstano prezidento Nursultano Nazarbajevo duktė Dariga pirmoji suprato, kad neadekvati reakcija į Boratą gali labiau pakenkti jos šaliai nei pats Boratas. Užuot padavę Boratą į teismą, kazachai nusprendė pasinaudoti reklama. „The New York Times“ straipsnyje „XXI amžiaus Kazachstanas“ autoriai įrodinėjo, kad jų šalyje negaudomi romai ir negeriamas arklio šlapimas, demokratija, edukacija ir moterų teisės yra aukšto lygio. Turistinėje šalies reklamoje BBC kanale Kazachstanas maloniai pakvietė aktorių apsilankyti savo šalyje. Jau ne kartą įvairioje spaudoje rašyta, kad už padidėjusį turistų srautą (ypač iš Amerikos) į Kazachstaną kazachai turėtų būti dėkingi Boratui. Yra net tikri skaičiai, statistika tą aiškiai parodanti. 
Vis dėlto filmo „Boratas. Kaip šaunusis Kazachstano žurnalistas Amerikoj patirtį graibstė“ tikrasis herojus yra ne kazachų, bet Amerikos liaudis. Ji ne tokia išsilavinusi, civilizuota ir tikrai ne tokia tolerantiška, kaip save įsivaizduoja. Boratas keliauja po JAV. Kelyje jis sutinka daug įdomių žmonių, kalbasi su jais, kvailina juos. Jo ginklas yra absurdas, beje, būdingas britų komedijai jau ne pirmą dešimtmetį. O filme skamba mūsų visų rytų europiečių, širdžiai tokia miela Gorano Bregovičiaus muzika. 
Tad Boratas yra visai ne kazachas, o kažkoks keistas lipdinys-kratinys. Ir veikiausiai – simbolinis, o ne atsitiktinis. Negi Kembridžo universiteto istorijos absolventas Sacha Baronas Cohenas nebūtų pažįstamas su Kazachstano geografine padėtimi, šalies istorija, demografija ir gyventojų etniniu tipu? 
“Kazachstaną pasirinkome todėl, kad apie šią valstybę niekas nieko nebuvo girdėjęs, – teigia naujausiame interviu, kuriuos dalija labai retai, aktorius S.B.Cohenas. – Juostoje juokiamasi ne iš Kazachstano – juokiamasi iš tų, kurie mano, kad toks Kazachstanas, kokį aš vaizduoju, egzistuoja.

Pagaliau penktadienis!

Pagaliau penktadienis!

Ir kodėl senovėje žmonės sakydavo: „susiraukęs lyg pėtnyčia“?
Gal kad pavargę per savaitę būdavo, arba, kad sunku būdavo paskutinę dieną prieš šventes…
O gal dar dėl ko nors..

Draugai pridėjo:  Tarp visų privalomų pasninkų ir susilaikymų Katalikų Bažnyčios Kanonų Teisėje liko tik Pelenų trečiadienio ir Didžiojo penktadienio pasninkas bei susilaikymas nuo mėsos ar kitokio maisto per visus metus kiekvieną penktadienį (plg. kan. 1251),http://www.vydija.lt/kalendorius/kilnojamos/pasnin- kas_gavenia.htm
– tai pakankama priežąstis susiraukti.

 
Terminą „penktadienis“, pakeitusį pėtnyčią, sukūrė kalbininkas Jonas Jablonskis.
Islamo šalyse penktadienis yra šventoji diena.
Judaizme (žydų tikėjime) sabata (šventa diena) prasideda nuo penktadienio saulėlydžio ir tęsiasi iki saulėlydžio šeštadienį.

penktadienis1

„Džinsų diena“ (dar žinomas kaip kasdienis penktadienis (angl. Casual Friday), arba tiesiog paprastoji diena (angl. Casual day)) – savaitės diena (paprastai penktadienis), kurios metu biurų tarnautojai leidžia sau truputį atsikvėpti nuo formalaus apsirengimo kodo suvaržymų. Paprastomis darbo dienomis vilkimi marškiniai, kostiumai, kaklaraiščiai ir prie jų derantys batai, „džinsų penktadienį“ keičiami į kasdienius drabužius.„Džinsų penktadienis“ – iš Šiaurės Amerikos (Kanados bei JAV) verslo atėjusi tradicija. Šią dieną nevilkėti kostiumų leidžiama ir vadovaujamus postus užimantiems darbuotojams.
Iš Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. vasario 21 d. nutarimu Nr. 197 patvirtintų Pavyzdinių valstybės institucijų ir įstaigų vidaus tvarkos taisyklių:
19. Valstybės tarnautojai ir darbuotojai, tiesiogiai neaptarnaujantys piliečių ir kitų asmenų, nedalyvaujantys posėdžiuose, komisijų ar kitoje veikloje, susijusioje su atstovavimu įstaigai ar institucijai arba jos reprezentavimu, vieną darbo dieną per savaitę gali dėvėti laisvalaikio stiliaus drabužius.

penktadienis2

Kodėl 13 diena, kai penktadienis nelaiminga labiau?
Šitokiam požiūriui didelę įtaką turėjo krikščionybė. Juk Kristus turėjo 12 apaštalų, ir susėdo jie visi trylika, vieną penktadienį, tryliktą dieną vakarieniauti…
Penktadienis trylikta yra laikoma nelaiminga daugelyje pasaulio šalių: Anglijoje, Prancūzijoje, Portugalijoje, Austrijoje, Vokietijoje, Suomijoje, Olandijoje, Belgijoje, Airijoje, lenkijoje, Islandijoje, Švedijoje, Norvegijoje, Čekijoje, Slovakijoje, Slovėnijoje, Vengrijoje ir Filipinuose. „Bailiausi“ turbūt amerikiečiai: pagal „Streso valdymo centro ir fobijų instituto“ duomenis, 17 iš 20 milijonų amerikiečių paniškai bijo šios kalendoriaus kombinacijos ir netgi negali dirbti įprastų darbų.
Yra netgi speciali baimės forma, susijusi su penktadieniu trylika. Ji vadinama paraskavedekatriaphobia . Tai graikiškas žodžių penktadienis, trylika ir baimė dūrinys.
Dar vienas keistas faktas – yra šiek tiek didesnė tikimybė, kad 13 diena bus penktadienis nei kad kuri kita savaitės diena. Vidutiniškai penktadienio tryliktos sulaukiame kas 212 dienų.
O, už dvidešimties metų 2029 04 13 prie žemės priartės 270m skersmens asteroidas 99942 Apophis. Yra tikimybė, jog su ja susidurs…

O Robinzonas Kruzas irgi turėjo Penktadienį. Kiekvieną savaitės dieną…
penktadienis3

Man pėtnyčia, penktadienis – pati šauniausia savaitės diena. Ir ne tik dėl to, kad į darbą galima eiti su džinsais. Dėl to, kad rytoj – šeštadienis, sekmadienis – dienos kurias galima susiplanuoti taip kaip nori! Arba ilsėtis, tinginiauti, arba dirbti tai ką mėgsti ir nori, arba daryti tai ką reikia, bet ne darbe. Dienos kada esi laisvas… bent jau laisvesnis.
Gerai kai darbas yra ir mėgstamas ir su noru eini į darbą ir su noru grįžti namo.
Bet ta kasdienybė vis tiek daugumai mūsų nusibosta.
Penktadienis paslaptinga diena, laikas kai turi dar daug laiko viskam…
Aš irgi mėgstu penktadienį.

Patarimai kaip susipažinti kavinėje

Zodiako ženklas

Visiškai nepavykus pažintims internete, nutariau laimės paieškoti kitur.
Pradžiai, susižinojau ko dažniausiai ieško moterys…

Ko ieško moterys.
Čia sąrašas trumpesnis negu vyrų:
16 metų – princo ant balto žirgo.
26 metų – princo, nebūtinai su baltu žirgu…
36 metų – nebūtinai princo, bet nors su arkliu.
46 metų – arklio, nebūtinai balto.

Darsyk pasižiūrėjęs veidrodin, nutariau, kad esmi kažkur tarpe tarp princo ir arklio.
Gal arklio pusėn arčiau, bet ką jau darysi. Ir nusprendžiau.
Geriau susipažinti kavinėje.

Sėdžiu kavinėje. Jau padariau šimtą.
Ir staiga prieš akis pamatau savo beveik svajonių merginą!
(Aišku, tikra idioto svajonė dažniausiai turi kaimyno žmonos pavidalą…
Bet aš gi nekaltas, kad tas avinas tokią moterį netyčia gavo!)
O šita beveik panaši…
Kaip Puškino apdainuotas genijus, grožio grynojo… – nemažos apimties ir t. t.
Pradėjau nervingai galvoti, kaip čia priėjus ir ją užkalbinus…
Padariau dar šimtą – drąsai…
Gal pasakyti “Labas, susipažinkime?“ Ne… Banalu. Paprasta.
“Labas, gal galėčiau tave pavaišinti?“ Ne… Perdaug tiesmukiška. Tipiška…
Užsisakiau dar šimtą… Pagalvojau…
Prisiminiau instrukcijas ir komplimentų rinkinį iš interneto, ir ryžausi:
– Labas! Žiūriu į jus ir galvoju: ar dar išgėrus, ar jūs jau man patinkat…?
Tyli. Apsimeta mat, kad nepastebėjo.
O man jau įkvėpimas atsiranda:
– Aš jus jau kažkur mačiau?
-Taip, taip, būtent todėl aš ten daugiau ir nevaikštau. – grubiai atsakė.
Bet man jinai rodosi vis gražesnė. Ir aš nesudedu ginklų:
– Tuoj baigsiu taurę ir aš – po jūsų kojom!
– Man nereikia pigių dovanų.
– Po kokiu ženklu jūs gimusi? – vis dar mėginu užmegzti pokalbį.
– Po “Nesiparkuoti“.
Taip. Nieko gero nežadanti pradžia.
Prisiminiau komplimentus!
– Panele, kaip jūs šiandien puikiai atrodote!.. Jūsų akys… – pradėjau…
– Jūs visoms gražioms merginoms taip sakote? – šyptelėjo.
– Ne, gražioms merginoms aš kai ką kito sakau… – leptelėjau.
Žiūriu – vėl susiraukė. Reikia skubiai taisyti padėtį:
– Jums labai tinka ši šukuosena! Tiesiog neįsivaizduoju jūsų nuplikusios!
– Jūs toks protingas! – kažkodėl kreivai šypsosi.
– Sakyk man tu! – įsidrąsinau ir padariau dar šimtą…
Užgroja muzika ir aš kviečiu savo jau beveik visai svajonių moterį šokti.
„Reikia kalbėti, sakyti komplimentus, reikia…“ – galvoju. – “Gal tada ir telefono numerį pasakys?“
– Mergaite, jūs taip maloniai kvepiate! Ką šiandien gėrėt? – žaismingai pakuždu.
– Žinai, o tu tampi labai panašus į kampą. Kuo daugiau laipsnių, tuo bukesnis.
– Jūsų dantys kaip tikri perlai… – iš kažkur prisiminiau.
– O tu esi tikrus perlus matęs? – klausia nepatikliai.
– Na, nelabai, bet perlines kruopas mėgstu…
Vėl negerai – susiraukė, kaip naginė. Ot velnias! Ir šokis jau baigiasi…
Reikia skubiai dar ką sugalvoti! Komplimentą!
– Žinai, tu, kaip tokia apkūni moteris, labai mažai prakaituoji…
Susinervino ir pradėjo rinktis daiktus.
– Pas tave ar pas mane? – mėginu dar… (O gal tik apsimeta, kad pyksta?..)
– Ir ten ir ten – tu pas save, aš pas save.
Aš žinau, kaip padaryti moteriai malonumą! – griebiuosi paskutinio šiaudo.
-Tada dink iš akių.


Senu papratimu norėjosi tik sušukti:
„Tebūnie triskart prakeikti fašistų tankai ir tas, kuris nufirino mano čemodaną!..“,
ai ne tai…
– Tebūnie triskart morka ta, kuri įdėjo tokių komplimentų sąrašą internete!“

Ir vėl likau niūniuoti savo mėgstamos:
Pavasaris – vynui sudie! Ruduo – sudie, mano meile…

Ciukciaaa1

Kaip susipažinti internete

Kozma sakė:
– Nejuokaukit su moterimis!
Tie juokai kvaili ir nepadorūs!

Kalafioras itr Šrekas
O išmintingi žmonės sakė:
Jei nori tapti durnium – vesk!
Jei nori likti durnium – nevesk!

Taigi, šiaip ar taip, vis vien liksi tam pačiam durnių laive .
O vedus, bent jau gyvenimas ilgesnis atrodys (labiau prailgs).

Kas patinka vyrams (iš interneto lobynų)
Graži moteris džiugina vyro žvilgsnį (negraži – moters).
Jau augdamas aš suvokiau, jog man visuomet patinka bendraamžės, todėl baisėdamasis pradėjau galvoti apie senatvę…
Moters grožis – baisi jėga. Ir metams bėgant jis tampa vis baisesne jėga…
Pavyzdžiui, devyniems iš dešimties vyrų patinka moteris su didele krūtine. O dešimtajam patinka anie devyni… (Čia apie juos ta daina „Už alyvų, už agrastų… )
Kadangi, įgijus stebuklingos laiko valdymo patirties interneto bendravimo portaluose,
dabar amžius keičiasi pagal nuotaiką, pastebėjau, kad kai man:
30. Norisi štai tos moters todėl, kad ji kažkieno žmona.
35. Norisi visų, išskyrus savo žmoną.
40. Norisi štai tos 19-metės kvailutės.
45. Norisi vienišos kaimynės – ji kažin ar atsisakys.
50. Nieko nesinori, atsibodo, bet reikia!
„Rudenį visi į poras…“- porino Binkis anuomet… Kai net interneto nebuvo…

Geriausia susipažinti internete!

Nors internetas ir šiaip gražiam bendravimui tinka. Nes dar klasikas Erlickas kažkurioj klasėj sakė, kad “jei sutikai merginą gražią, nebūtina ją versti tuoj į lovą. Pirmiau gal pakalbėk kaip su žmogum.“
Viskas iš pradžių atrodė paprasta!
Taigi, pradėjau susirašinėti su merginomis…
– Į ką tu pirmiausiai atkreipi dėmesį moteryje? – viena klausia.
– Na pirmiausiai į plaukus, tada į akis, į lūpas, tada į krūtinę, taliją…
– Koks tu romantiškas…
– Neromantiškas. Tiesiog internetas lėtas, lėtai nuotraukas krauna…
Taip ir baigėsi susirašinėjimas su ja. Bet supratau kai ką…
Aha! Reikia romantikos!
– Kai Internete žiūriu žmonių kelionių nuotraukas, matau visokius istorinius paminklus ir kitas senas griuvenas, aš visada prisimenu tave… – romantiškai rašiau kitai…
Jos atsakymas buvo vienas, paskutinis, trumpas ir aiškus.
Ir kažkoks nelabai lietuviškas ir nelabai gražus buvo (tas žodis).
Dar kitai mėginau parašinėti užsienio kalbomis…
Bet pats nesupratau ką…
Nebetęsiu daugiau savo raštiškų nesėkmių epopėjos, arba širdį, arba kepenis skauda!
Dar vėliau sužinojau, kad internetinės pažintys visada turi dvi stadijas: iki fotografijos ir po.
Netyčia kažkaip pasiekęs antrąją stadiją, parodžiau savo tikrąjį, net truputį pažaliavusį, jauną profilį ir likusios kelios (princų ant žirgų baltųjų, medžiotojos) neberašo.
Tada prisiskaičiau patarimų protingųjų ir prisipirkau atvirukų su užrašu „Mano vienintelei“. Išsiuntinėjau visoms gražesnėms vedusioms ir nevedusioms kaimynkoms ir bendradarbėms su užrašytu savo elektroninio pašto adresu.
– Juk kiekvienai moteriai aišku, kad ji ištekėjo žymiai nesėkmingiau, negu jos vyras vedė.
Ir kiekviena sugalvos kaip nors truputį kompensuoti tą likimo pokštą.
O geriausias kandidatas, žinoma kas…
Bet laukiau savaitę – nieko. Kitą – irgi.

Dabar iš liūdesio dar atradau panašumų tarp moterų ir vyno. Pasirodo vertingumas nuo pagaminimo datos priklauso. Tik atvirkščiai.
Kol kas likau sėdėti tik su vynu (nelabai vertingu) ir niūniuoti savo mėgstamos:
– Pavasaris – vynui sudie!
Ruduo – sudie, mano meile…

ilgakasė

Tarptautinė vergovės panaikinimo diena 12 02

Jūs ir vėl čia, prie kompo?

O dar ant vaikų baramės…
Vietoje to, kad padarytumėt gražų darbą, pažiūrėtumėt į debesis,
pakalbėtumėt su bendradarbiais ar artimaisiais,
išgertumėt arbatos, pamąstytumėt apie gyvenimą,
paskaitytumėt knygą, pasimelstumėt…

Šiandien Tarptautinė vergovės panaikinimo diena.
Panaikink savo vergovę kompiuteriui!
Atsikratyk vergiško nuolankumo!
Kam tas kompiuteris?
Išjunk jį!
Išjunk!
Neišeina?
Yra pagalba!
Profesionali ir efektyvi!
Ne ta, kur Zina vienai parai koduoja nuo onanizmo.
Daug rimtesnė, paremta ilgamečiais psichologiniais tyrimais.
Jeigu jūsų padėtis dar nėra beviltiška, spauskite čia, ant stebuklingo katino:

interneto1

Esant ypatingai sunkiems, chroniškiems atvejams su atkritimais, jums gali padėti tik gana pavojingi profesionalios raganos burtai, todėl, jūsų rizika ir atsakomybe (perspėjom, kad pavojinga, bet efektyvu) siūlome spausti čia :

interneto2

Pagarbiai,
Kalafioras.

Pamąstymai draugo dienos proga 11 29

Su draugo diena!
Du draugai išlenkę taurelę svarsto:
– Sako, kad šuo – žmogaus draugas. Bet kodėl žmogus neretai jį pririša?
– Bet juk nesakoma, kad žmogus – šuns draugas.

draugo diena 1

2003 m. Lietuvos televizijos kanalas LNK ir mobiliojo ryšio paslaugų bendrovė „Omnitel“ lapkričio 29-ąją paskelbė Draugo diena. Šią dieną visi kviečiami prisiminti, pasveikinti savo draugus, pasakyti vieną kitą gerą žodį ir pabrėžti, kokie svarbūs mūsų visų gyvenime yra tie keli artimi žmonės.

Skelbimas:
Per vieną vienintelį seansą užkoduojame nuo Interneto. Nuolatiniams klientams – nuolaida“.

Pasinaudokit galimybe. Patenkinti liks jūsų (ne internetiniai) draugai ir namiškiai, kuriems skirsite dabar internete žarstomą dėmesį ir laiką.
Bet traukia bendravimo magija bendravimo portaluose. Čia ne Interneto, o bendravimo stebuklas.
Čia viena draugė man apie egocentriškumą gražiai ir nuobodžiai rašė…
Aš ir nesiginu – kiekviens durnius yr be galo egocentriškas. Ir aš durnius.
Kap žemaite juokun – mylu savy ba veina gala.
Ir reik kaip nors atkreipti dėmesį.
Reik.Arba užsikoduot. Nuo interneto
O jeigu užsikodavot, bet vistiek ne kas, toliau skaitom skelbimus:

Patyręs trečios kartos alkoholikas padės atsikratyti bet kokio kodavimo per dvi savaites.
Čia ne internetą turėjo galvoj, betgi visos priklausomybės panašus dalykas. Jeigu gydymas arba kodavimas panašus, atvirkštinis variantas, aišku, irgi.
Taigi, kiek daug galimybių neišnaudotųjų Kalafui dar likę…
Bet mes apie draugų dieną gi…
O protingi žmonės sako:
Nereikia turėti draugų, su draugais reikia draugauti.
Taip, bet turėti draugų irgi nieko blogo… Netgi daug…
Ir nekalbėkit labai blogai savo bloguose apie internetines draugystes.
Už kiekvieno kompiuterio vis tiek sėdi žmogus.
Tik pasako ir parodo tik tiek kiek pats nori pasakyti ir parodyti.

draugo diena 2

Beje, jeigu jums ilgai neskambina ir nerašo giminės ar draugai, vadinasi, jiems viskas gerai… ;D

Ciukciaaa1   Kalafioras

Nerimo ženklai

Nerimas

Erlickas ką tik pranešė:
Girdėjau žmones šnekant, neva sostinėj, ant Katedros sienos, Brazauckio atvaizdas pasirodęs.
Šiaip sau tokie dalykai negal rodytis. Musėt pasaulio pabaiga nabtoli.
Ir toks suėmė neramumas, nepasitenkinimas… Ar tai šitaip, laimės nepatyrus, ir baigsis gyvenimėlis?
J. Erlickas – „Laukimas“ 2008 1120

Žalias eina!

žaliasis(1)

Tarp mano Ariogalos ir Maišiogalos yra dar keletas žymesnių Europos miestelių…
Tai Vilnius ir Kaunas.
Jau rašiau ir aš, rašė ir kiti apie žalią žmogų Vilniuje:
http://eziukasvilniuje.blogas.lt/443563/zalias-ate- ivis-gedimino-prospekte.html
http://www.slave.lt/zalias-zmogus-vilniuje/
http://www.mikelevicius.lt/zalias-ci-barista

O vakar žaliasis jau pasirodė Kaune!
Gėrė sultis Kauno restorane „Miesto sodas“:
žaliasis

Ir net apsilankė Kauno filharmonijoj, Otis Taylor koncerte.

Bet gal nebijokim labai…
Jau kažkur rašiau, kad…
žalia – jaunystės, vitaminų, sveikatos ir jumoro spalva!
O gal ir marsiečių???

Marsietis

Man jau atrodo, kad žaliasis – marsietis.

Vieni neramumai ir tiek.
Iš patikimų šaltinių sužinota, kad Ariogaloj ir Maišiogaloj dar ramu.
Bet ar ilgam?

Ciukciaaa1

Hello world!

Tas kas jūkas tunkiau, negu širst – visūmet stipresnis.
(Žemaičių išmintis)

Dar vienas barzdotų anekdotų blogas.

Valinskas anuomet dainavo:
Už alyvų, už agrastų, pilni krūmai kalafiorų… (bet tai ne apie mane).
O ir dainuoja jis dabar visai kitaip …

Ar pastebėjot, kad kalafioras (daržovė) truputį panašus į smegenis?
Į protingas, nes vingių daug.
Aš smegenų ne per daugiausia turiu – todėl bent vardas toks.

Esu ūkininkas. Stiprus. (Ne protu).
Tvarkausi ūkiuose. Namų.
Gyvenu tarp Ariogalos ir Maišiogalos – žymių Europos miestelių.

Meilės statusas:
Įsimylėjęs veidrodį. Gražus vaikins ten.
Ir dar kaimynka Jadzė patink. Ta kur gražesnė.

Profesija
Žaliasis (Atstovas)

Mano pomėgiai: Ajurveda, Alkoholis, Angelologija, Antroposofija, Agorafobija, Biblija, Bioplazma, Būrimas iš gražių merginų sėdmenų, Būrimas iš tarakonų, Chodo, Ci, Či, Ezoterija, Ezoterika, Energetinis gydymas, Filosofija, Gyvenimas, Grafomanija, Indija, Kabala, Kūryba, Ki, Kiki, Kikiki, Kikikikiki (atsiprašau – užsiciklinau), Mistika, Masažai (visokie), Medicina, Moterys, Pakylėtieji valdovai, Periferinis regėjimas, Prana, Religija, Reiki, Religijotyra, Satja Sai Baba, šiaip Baba, Telegonija, Urantija, ir t.t. Bei smegenų (ir pinigų) plovimas per atstumą. Mėgstu žiūrėti… (gal televizorių).
Yr ir daugiau tų pomėgių…

Daugiau apie save parašysiu vėliau.

Pakalbėsiu apie dienas pilkas, apie bendravimą internete, socialinius tinklus, bendravimo portalus ir kitokias grožybes.