Mėnesis: lapkričio 2008

Draugė teta

– Ar tiesa, kad išsiskyrei su savo drauge?
– Deja, tiesa. Aš labai nusiminęs, tiesiog nerandu vietos.
– O tu jai papasakojai, kad tavo dėdė seimūnas velniškai turtingas?
– Papasakojau.
– O ji?
– Tada ji ir tapo mano teta.

Pamąstymai draugo dienos proga 11 29

Su draugo diena!
Du draugai išlenkę taurelę svarsto:
– Sako, kad šuo – žmogaus draugas. Bet kodėl žmogus neretai jį pririša?
– Bet juk nesakoma, kad žmogus – šuns draugas.

draugo diena 1

2003 m. Lietuvos televizijos kanalas LNK ir mobiliojo ryšio paslaugų bendrovė „Omnitel“ lapkričio 29-ąją paskelbė Draugo diena. Šią dieną visi kviečiami prisiminti, pasveikinti savo draugus, pasakyti vieną kitą gerą žodį ir pabrėžti, kokie svarbūs mūsų visų gyvenime yra tie keli artimi žmonės.

Skelbimas:
Per vieną vienintelį seansą užkoduojame nuo Interneto. Nuolatiniams klientams – nuolaida“.

Pasinaudokit galimybe. Patenkinti liks jūsų (ne internetiniai) draugai ir namiškiai, kuriems skirsite dabar internete žarstomą dėmesį ir laiką.
Bet traukia bendravimo magija bendravimo portaluose. Čia ne Interneto, o bendravimo stebuklas.
Čia viena draugė man apie egocentriškumą gražiai ir nuobodžiai rašė…
Aš ir nesiginu – kiekviens durnius yr be galo egocentriškas. Ir aš durnius.
Kap žemaite juokun – mylu savy ba veina gala.
Ir reik kaip nors atkreipti dėmesį.
Reik.Arba užsikoduot. Nuo interneto
O jeigu užsikodavot, bet vistiek ne kas, toliau skaitom skelbimus:

Patyręs trečios kartos alkoholikas padės atsikratyti bet kokio kodavimo per dvi savaites.
Čia ne internetą turėjo galvoj, betgi visos priklausomybės panašus dalykas. Jeigu gydymas arba kodavimas panašus, atvirkštinis variantas, aišku, irgi.
Taigi, kiek daug galimybių neišnaudotųjų Kalafui dar likę…
Bet mes apie draugų dieną gi…
O protingi žmonės sako:
Nereikia turėti draugų, su draugais reikia draugauti.
Taip, bet turėti draugų irgi nieko blogo… Netgi daug…
Ir nekalbėkit labai blogai savo bloguose apie internetines draugystes.
Už kiekvieno kompiuterio vis tiek sėdi žmogus.
Tik pasako ir parodo tik tiek kiek pats nori pasakyti ir parodyti.

draugo diena 2

Beje, jeigu jums ilgai neskambina ir nerašo giminės ar draugai, vadinasi, jiems viskas gerai… ;D

Ciukciaaa1   Kalafioras

Draugių matematika

Dvi draugės nusipirko butelį, parsinešė namo, ir pradėjo prie žvakių gurkšnoti. Po kiek laiko merginos apsvaigo, įsidrąsino ir viena sako:
– Klausyk, kad būtų linksmiau, pasikviečiam 32 vaikinus.
– Bet mes esame juk tik dvi, kam mums šitiek bernų?
– Matai, pusė tų liurbių vis tiek neateis, tad liks šešiolika.
– Bet vis tiek dviem yra per daug.
– Iš tų šešiolikos pusė, žinoma, nusigers – liks vos aštuoni.
– Dviem – aštuoni?
– Pasirodys, kad keturi iš jų – gėjai.
– Keturi irgi dviem gal per daug.
– O ką, tau tik vieno karto užteks?

***
Kaimas. Mergina, atvažiavusi pailsėti, eina prie upės maudytis. Ją sulaiko senutė:
– Graži, tu, mergaite…
– Tikrai? Ačiū…
– Ir jauna…
– Mmmm…
– Vaikinai paskui tave, matyt, tik ir telaksto?
– Na, taip…
– Ir nei vienam neatsiduodi, ar ne?
– Neatsiduodu.
– Oi, kaip vėliau pasigailėsi…

Pasaka apie žemę

Gyveno kartą Rusijoj toks juokingas žmogelis pasivadinęs Leninu.
Sėkmingai padarius perversmą ir užgrobus valdžią, pirmasis jo pasirašytas dokumentas buvo „Dekretas apie žemę“.
Taip ir nebeišvydo daugiau Rusijos imperijos žemdirbiai savo žemės. Tačiau Rusijos valstiečiai irgi linksmi žmonės. Leninui numirus, žemės jis nemato iki šiol.

Malda šv. Kotrynai Lapkričio 25

Beer

Lapkričio 25-oji – Senbernių diena.
Ši diena sutampa su šv. Kotrynos varduvėmis.
Ikonografijoje šventoji vaizduojama su knyga ir palmės šakele rankose,
kaip moksliškumo ir nekaltumo ženklu.
O gyvenime šv. Kotryna laikoma senbernių globėja.
Jei nori gauti gerą žmoną, reikia jai melstis. Tai – šv. Kotrynai…
Nežinomo autoriaus maldos pavyzdys:
šv. Kotryna,
Meldžiu Tavęs, atsiusk man paną
Tiktai labai prašau – ne seną,
Prašau tokios kad elgtųsi padoriai,
Kad mano paistalų klausytus noriai,
Kad mėgtų alų, futbolą, krepšinį,
Kad vest dažnai nereiktų į kavinę.
Kad valgyti gaminti ji mokėtų
O dar svarbiau, kad šito ji norėtų,
Kad vieną ji mane mylėtų
Ir nieko šiam pasauly jai nebereikėtų.

Jei nori gauti labai gerą žmoną, reikia labai melstis. Šventai Kotrynai.
Arba užsiregistruoti pažinčių portale ir išsirinkti kokią gražesnę – neslepiančią nuotraukos. Ir melstis jai…

Paplitę liaudiški būrimai šv. Kotrynos dieną.

Sakydavo, kad senberniui reikia visą dieną nevalgyti, o vakare, padarius gramą pasižiūrėti į veidrodį. Tada atseit savo būsimąją pamatysi ir greit vesi. Bet iš savo patirties žinau, kad tie burtai nelabai veikia. Tik liūdnumas bežiūrint į tą veidrodį apima. Jei ir susimąstysi apie vedybas, tai tik dėl to.
Kažką, be savęs, pamatyti veidrodyje galima tik… jeigu netyčia-staiga kokia kaimynka ateis,
arba pamatyti velnius, po trijų dienų gėrimo nesustojant…

Senbernio dienos proga…
http://www.senberniai.com/
Svetainė senbernių bendravimui.
Senberniško gyvenimo šlovinimas.
Senbernių folkloras.
Senberniai dažnai nusišneka. ypač kai yra apsvaigimo būsenoje. Nusišnekėjimo lygis priklauso nuo svaiginamųjų substancijų, suvartoto jų kiekio ir vartojimo trukmės.
Kai kurie senberniai nebegeria, todėl nusišneka rečiau. o kai kurie nusišneka ir nebūdami apsvaigimo būsenoje. Taip yra todėl, kad senberniai – labai įvairiapusiai žmonės.
kaip ten bebūtų, o įvairūs nusišnekėjimai yra ypač svarbi senbernių folkloro dalis (tiesą pasakius, gal ir vienintelė), todėl būtina ją puoselėti.
Senberniai apie moteris.
Moterys atsirado ne iš kažkieno šonkaulio. Jas mūsų planetoje užveisė ufonautai. Todėl kartais mes ir jos vaikštome skirtinguose matmenyse ir todėl kartais niekaip nepavyksta nuspėti jų minčių tėkmės.
Čia negalioja visokie bibliniai įsakymai ir auksinės taisyklės:
Elkis su kitais taip, kaip nori, kad elgtųsi su tavim,
bet su moterimis verčiau elkis taip, kaip jos nori, kad su jomis elgtumeisi.
Kartais moteris nori, kad elgtumeis taip, kaip ji tikisi, o kartais nori, kad ją stebintum.
Jos reakcija į tam tikrą tavo elgesį gali būti keturių rūšių:
1. “maloniai nustebinta“,
2. “nemaloniai nustebinta“,
3. “maloniai nenustebinta“,
4. “nemaloniai nenustebinta“.
Jei turi telepatinių sugebėjimų, problemų nekils, jei ne – tiesiog atidžiai stebėk gerulės elgesį, tirk ją, po truputį gal išmoksi atspėti, kaip kada elgtis.
Todėl senberniai dažniausiai tokiais tyrimais neužsiima.

Senovės lietuviai irgi žinojo taurią, bet liūdną senbernių prigimtį.
Tą mums byloja liūdnos, bet gražios tautinės dainos.

OI TU, JONELI!

Oi tu, Joneli,
Kodėl nesiženyji?
Ženykis, vaike,
Gaspadinės reikia. ] 2×2 k.

Parsivedžiau aukštą,
Paspringo su šaukštu.
O kas man iš tokios,
Velyk būti be pačios. ] 2×2 k.

Parsivedžiau storą,
Įstrigo į tvorą.
O kas man iš tokios,
Velyk būti be pačios.

Parsivedžiau kūdą.
Įkrito į bliūdą.
O kas man iš tokios,
Velyk būti be pačios.

Parsivedžiau riebią,
Visi už jos griebia.
O kas man iš tokios,
Velyk būti be pačios.

Tualetinio popieriaus idėja – kilimas viengungiui
viengungis

Bet.. ,-)
Žmona ankstų rytą atsikelia iš lovos… Visa tokia užsimiegojusi, susivėlusi prieina prie veidrodžio ir labai ilgai žiuri į savo atvaizdą…
Atsisuka į lovoje miegantį vyrą ir sumurma:
– Taip tau ir reikia…

Niekšas

Skambutis į duris. Ant slenksčio stovi apsiverkusi duktė, kuri lygiai prieš du mėnesius ištekėjo ir išvažiavo gyventi į Vilnių.
– Aš visada žinojau, – daro išvadą motina, – kad tasai Deividas tikras niekšas ir mergišius.
– Hm-m… Matai, mama, vakar jis mane užklupo lovoje su kitu ir…
– Ak, – supyko motina. – Pasirodo, jis dar bjauresnis nei aš maniau!

Mokslo naujienos

Pasauliniame fizikos ir matematikos seminare romas Radživas Z. rutuliuko ir trijų antpirščių pagalba paneigė tikimybių teoriją.

***

 

Kasinėjant senovės actekų gyvenvietę Naskoje, buvo rasta auksinė  Ketcalmigonkugankoalktenotčetlano – dikcijos ir atminties dievo statulėlė.

***

Nuo 2004 –ųjų arabų šalių aukštosiose mokyklose įvestas naujas – teroristinės mechanikos kursas.

Nerimo ženklai

Nerimas

Erlickas ką tik pranešė:
Girdėjau žmones šnekant, neva sostinėj, ant Katedros sienos, Brazauckio atvaizdas pasirodęs.
Šiaip sau tokie dalykai negal rodytis. Musėt pasaulio pabaiga nabtoli.
Ir toks suėmė neramumas, nepasitenkinimas… Ar tai šitaip, laimės nepatyrus, ir baigsis gyvenimėlis?
J. Erlickas – „Laukimas“ 2008 1120

Žalias eina!

žaliasis(1)

Tarp mano Ariogalos ir Maišiogalos yra dar keletas žymesnių Europos miestelių…
Tai Vilnius ir Kaunas.
Jau rašiau ir aš, rašė ir kiti apie žalią žmogų Vilniuje:
http://eziukasvilniuje.blogas.lt/443563/zalias-ate- ivis-gedimino-prospekte.html
http://www.slave.lt/zalias-zmogus-vilniuje/
http://www.mikelevicius.lt/zalias-ci-barista

O vakar žaliasis jau pasirodė Kaune!
Gėrė sultis Kauno restorane „Miesto sodas“:
žaliasis

Ir net apsilankė Kauno filharmonijoj, Otis Taylor koncerte.

Bet gal nebijokim labai…
Jau kažkur rašiau, kad…
žalia – jaunystės, vitaminų, sveikatos ir jumoro spalva!
O gal ir marsiečių???

Marsietis

Man jau atrodo, kad žaliasis – marsietis.

Vieni neramumai ir tiek.
Iš patikimų šaltinių sužinota, kad Ariogaloj ir Maišiogaloj dar ramu.
Bet ar ilgam?

Ciukciaaa1

Šypsena

Rusai juokauja:
В Америке на лицах людей фальшивая вежливость
В России – искренняя ненависть.
***
O koks gyvenimo lygis Baltarusijoje?
O jie jau praėjo visus lygius ir pradėjo šį žaidimą iš naujo.

Beždžionė

Bėga beždžionė mišku ir šaukia: Krizė, krizė!
Iš priekio ateina vilkas: Ko rėkauji?
Beždžionė: tai gi krizė, ar nežinai?
Vilkas: Na ir kas? Kaip valgiau anksčiau mėsą taip ir toliau valgysiu.
Beždžionė bėga toliau ir rėkia: Krizė, krizė!
Iš priekio ateina lapė: Ko čia rėkauji?
Beždžionė: tai gi krizė, ar nežinai?
Lapė: Na ir kas? Kaip anksčiau vaikščiojau su kailiniais taip ir toliau vaikščiosiu.
Beždžionė bėga toliau ir galvoja:
– Iš tikrųjų, ko aš čia rėkauju? Kaip vaikščiojau anksčiau su pliku užpakaliu taip ir toliau vaikščiosiu.

Gydymas

Sėdi jauna pora ant suoliuko. Vaikinas labai drovus, tai mergina nutarė jį paraginti ir sako: 
– Oi, man skruostą skauda. 
Vaikinas bučiuoja merginą į skruostą: 
– O dabar ar skauda? 
– Ne, dabar nebeskauda. 
Po kiek laiko: 
– Oi, man kaklą skauda! 
Vaikinas bučiuoja merginos kaklą: 
– O dabar, ar skauda? 
– Ne, dabar nebeskauda. 
Netoliese sėdintis senukas Kvarabiejus, neiškentęs klausia: 
– Jaunuoli, o radikulitą jūs gydote?

Moterys ir pinigai

Kai buvau 16 metų, būrėja man pasakė, kad visus pinigus išleisiu moterims. Dabar turiu žmoną ir tris dukras. Ir išleidžiu visus pinigus joms. O kai buvau šešiolikos, man viskas kažkaip kitaip atrodė…

Linksmi paradoksai mene

Atsiradus galimybei kompiuteriui su tokiomis programomis kaip Fotoshop’as nudirbti nemaža dalį dailininko sumąstyto paveikslo piešimo juodo darbo, atsiranda ir tokios mišrios technikos pajuokavimai. Šių piešinių autorystės, deja, išsiaiškinti kol kas nepavyko, tačiau išradingas ir paradoksalus požiūris į gyvenimišką realizmą nuteikia linksmai.

LP1

LP2

LP3

LP4

LP5

LP6

LP7

LP8

LP9

LP10

Taktas ir mandagumas

Du dželtelmenai ginčijasi, ar skiriasi mandagumas nuo takto. Nusprendžia paklausti praeivio.
Tas sako:
-Paaiškinsiu pavyzdžiu. Aš dirbu santechniku. Kai įėjau į vonios kambarį, kuriame maudėsi šeimininkė, jinai, pamačiusi mane, išsigandusi suriko. Turbūt jinai savo gyvenime niekuomet nebuvo mačiusi santechniko.
Pasakiau: “atleiskite, sere“ ir uždariau duris.
Tai va: “atleiskite“ buvo mandagumas, o “sere“ jau taktas.

Sekmadienio

Kai bažnyčia arti, Dievas toli. Ar dievui reikalinga bažnyčia?

*****

Grįžta sekmadienio rytą žmogelis namo… Pro bažnyčią.
Įkerėplina pro praviras bažnyčios duris prie klausyklos ir klausia kunigo:
– Sunku. A turi?
– Ko… Iš kur?
– Tai ko čia tam kioske sėdi?

***

Dvasiškas tėveli, ar jūs kryžiuku siuvinėjate?

Patarimai

Naudingi patarimai
Jei po sekso pašvilpausite, nieko nebus.
Jei nepašvilpausite, irgi nieko…

***

Jeigu išgersite penkis litrus šnapso – pagirių nebus.

***

Vienai dienai koduoju nuo onanizmo. Tel x xxx xxxxx.  Kviesti Ziną.

Išminčius

Sukvietė kartą tikrų tikriausias išminčius žmones ir sako jiems:
– Žmonės, ar žinot, ką aš jums noriu pasakyti?
Visi žmonės:
– Nežinom, nežinom.
– Na, jei esate tokie kvaili, tai ir nieko nesakysiu.
Kitą kartą vėl sukvietė tikrų tikriausias išminčius žmones ir sako:
– Žmonės, ar žinot, ką aš jums noriu pasakyti?
Žmonės jau pasimokė ir sako:
– Žinom, žinom.
– Na, jei žinot, tai kam aš ir besakysiu.
Trečią dieną išminčius susikvietė žmones ir sako:
– Žmonės, ar žinot, ką aš jums noriu pasakyti?
Žmonės vieni “žinom žinom“, kiti “nežinom, nežinom“.
– Na, tie, kurie žino, pasako tiems, kurie nežino.

Hello world!

Tas kas jūkas tunkiau, negu širst – visūmet stipresnis.
(Žemaičių išmintis)

Dar vienas barzdotų anekdotų blogas.

Valinskas anuomet dainavo:
Už alyvų, už agrastų, pilni krūmai kalafiorų… (bet tai ne apie mane).
O ir dainuoja jis dabar visai kitaip …

Ar pastebėjot, kad kalafioras (daržovė) truputį panašus į smegenis?
Į protingas, nes vingių daug.
Aš smegenų ne per daugiausia turiu – todėl bent vardas toks.

Esu ūkininkas. Stiprus. (Ne protu).
Tvarkausi ūkiuose. Namų.
Gyvenu tarp Ariogalos ir Maišiogalos – žymių Europos miestelių.

Meilės statusas:
Įsimylėjęs veidrodį. Gražus vaikins ten.
Ir dar kaimynka Jadzė patink. Ta kur gražesnė.

Profesija
Žaliasis (Atstovas)

Mano pomėgiai: Ajurveda, Alkoholis, Angelologija, Antroposofija, Agorafobija, Biblija, Bioplazma, Būrimas iš gražių merginų sėdmenų, Būrimas iš tarakonų, Chodo, Ci, Či, Ezoterija, Ezoterika, Energetinis gydymas, Filosofija, Gyvenimas, Grafomanija, Indija, Kabala, Kūryba, Ki, Kiki, Kikiki, Kikikikiki (atsiprašau – užsiciklinau), Mistika, Masažai (visokie), Medicina, Moterys, Pakylėtieji valdovai, Periferinis regėjimas, Prana, Religija, Reiki, Religijotyra, Satja Sai Baba, šiaip Baba, Telegonija, Urantija, ir t.t. Bei smegenų (ir pinigų) plovimas per atstumą. Mėgstu žiūrėti… (gal televizorių).
Yr ir daugiau tų pomėgių…

Daugiau apie save parašysiu vėliau.

Pakalbėsiu apie dienas pilkas, apie bendravimą internete, socialinius tinklus, bendravimo portalus ir kitokias grožybes.