Diena: rugpjūčio 31, 2018

Patarimai jaunoms mergaitėms

Įkyri senos tetos klausinėdamos vis: “kada ištekėsi, vaikeli?“
Nustos klausinėti kai visos pažįstamos tavo draugės jau bus išsiskyrusios.
Bet yra vaistas ir dabar.
Kai tik klaus: “kada ištekėsi, vaikeli?“, atsakykite klausimu: “o kada numirsi, senele?“

Reklama