su kiek

Klausimėlis

Vienąkart, po trijų vedybinio gyvenimo metų, dar jauna žmona, staiga pradėjo kibti prie savo vyro klausimais: 
– Na pasakyk, brangusis, su kiek moterų esi miegojęs? 
– Brangioji, tai gali tau sugadinti nuotaiką. 
– Ne, pažadu būti tvirta ir nepykti! 
– Na gerai. (Galvoja). Viena, dvi, trys, keturios, penkios, šešios, septynios, aštuonios, tu – devinta, dešimt, vienuolika, dvylika, trylika…