zapas

Šeima

Rusiški anekdotai 

Važiuoja du banditai. Mersedesu. Žiūri – kryžkelėje zapas. Nutarė aplamdyti vargšelį. Įsibėgėjo ir dėjo!
Išlenda zapuko savininkas su kulkosvaidžiu, pavarė seriją banditams virš galvų ir paliepė išdulkinti vienam kitą. Važiuoja vėliau banditai abu sunkiai tylėdami.
Staiga vienas švelniu balsu sako kitam:
– Bet juk mes dabar ne tik mafija. Dabar mes dar ir šeima…

***

– Duokite man knygą apie distrofikus.
– Kokią?
– Na, tą kur “Vėjo nublokšti“…