Vilniaus meras

„Naudingi“ patarimai

RST pagrasė išjungti Vilniaus gatvių apšvietimą…
Patarimas:
Daug veiksmingiau būtų pagrasinti išjungti elektrą savivaldybės pastate.
O jei dar merui kylant liftu į savo kabinetą, į priešpaskutinį – 19 aukštą…

Vilniaus legendos

Jojo kartą Gediminas arkliu, pavargo, prijojo Vilnių, sustojo pailsėti ir užmigo.
Sapnuoja sapną. Prijojo akmenį, ant jo runomis užrašyta: Kairėn josi – lempon gausi, dešinėn josi – lempon gausi, apačioje užrašyta – galvok. Ėmė kunigaikštis sapne galvoti. Neišeina.
Tada Geležinio Vilko balsas sapne sako:
– Galvok greičiau, o tai lempon gausi!
Atsibudo kunigaikštis. Eina pas Lizdeiką.
– Žyny, ką tas sapnas reiškia?
Čia balsas iš ateities. Paksas ir Zuokas šaukia. Ir dar kažkoks Vilius Navickas.
– Vilius Navickas?
Tada geriau jau lempon tegu duoda.