Ūkio ministras

Kreivos naujienos

Radžio ir jo tėvų istorijų banga televizijoje ir kitoje žiniasklaidoje aprimo.
Dabar dėmesio centre šildymo kainos ir atseit kreivas Ūkio ministras Dainius Kreivys.

Beieškant sensacijų kartais perlenkiama lazda. Skaičiuojant Kreivio milijonus buvo juokinga. Lietuviams visada rūpi kiek kaimynas uždirba ar turi.
Bet ES milijonų skyrimas ministro motinos įmonei?
Tai, kad ne – milijonai skirti Karoliniškių gimnazijos bei „Ąžuolyno“ mokyklos renovacijos darbams.
Darbams atlikti konkursu buvo išrinktas rangovas – Specializuota komplektavimo valdyba (SKV) su partneriais – bendrovėmis „Dalsta“ ir „Bikusta“. Konkursai renovacijos darbams vykdyti dar prieš lėšų skyrimą, dauguma rangovų darbus vykdyti pradėjo anksčiau negu lėšų skyrimas buvo patvirtintas. SKV akcijų turi ministro motina.
Taigi kokia ministro Kreivio klaida?
Kad nenusišalino nuo europinių milijonų skyrimo mokyklų renovacijoms?
Taip – galėjo gi parašą uždėti koks viceministras… Bet argi kas nors būtų kitaip?
Ar, žinant, kad konkurso laimėtojų tarpe SKV, milijonų mokykloms reikėjo nebeskirti?

Žmogui einant dirbti į vyriausybę reikėtų turtą išdalyti varguoliams ir pavargėliams…
Ir atsižadėti giminių beigi artimųjų! (Kai kurie žurnalistai sako, prigąsdintas Kreivys savo mamos ką tik vos neatsižadėjo…)
Kitaip tapsi labai įtartinas!

Ar kas nors iš socialinės apsaugos ir darbo ministro artimųjų ar giminių gauna pensijas?
Jei taip, tai įtartina…
Ar energetikos ministras moka už šildymą?
Susisiekimo ministras važinėja?
Finansų ministrė turi santaupų?
Sveikatos apsaugos ministras serga?
Švietimo ministro vaikai ar giminaičiai mokosi?
Ir t.t. ir panašiai.

Žmogus – vienintelis gyvūnijos pasaulio atstovas, sugebantis piešti tiesias linijas.
Bet kartais atrodo, kad kai kurie įsismaginę tiesių linijų piešėjai nelabai žmonės…
Kreivos jų  linijos.