spauda

Makaronai – jėga

Labai senas, bet vertas. 

Važiuoja traukiniu, bendru vagonu, graži šeimyna. 
Įsitaiso patogiai. Vyras paima laikraštį, išskleidžia, skaito. 
Staiga sušunka: 
– Ale žiūrėk, motin, kaip makaronų fabriko direktorius laikrašty išgirtas! 
– Nu jau tu tėvai, nė traukiny negali iškęst nepasigyręs! – sako žmona.