šiaip apie gyvenimą

Yra gerai

Gerai yra krepšininkui – jo rūbinėje laukia mergina, gerai yra lakūnui – jo aerouoste laukia mergina, gerai yra traukinio mašinistui – jo stotyje laukia mergina.
Ir tik merginai blogai: tai rūbinėje, tai aerouoste, tai stotyje…