senelių namai

Senelių namuose

Kartą senelių namuose, ant suolelio sėdėjo trys senutės.
Pro šalį eina diedas:
– Pletkinat raganos!
– Ei, o mes tikrai raganos, žinom viską. Pavyzdžiui, kiek dabar tau metų galim pasakyti.
– Niekada neatspėsit, senos vištos! – juokiasi diedas.
– Mums tai juokai, tu tik nusivilk kelnes ir mes pasakysim tavo amžių.
Smalsumas nugalėjo diedo drovumą ir jis nusimovė kelnes. Senutės apžiūrėjo, paprašė pasisukioti, pašokinėti. Paskui sako:
– Tau 87 metai.
– Po perkūnais, kaip jūs atspėjot?
Senutės nusijuokė:
– Mes gi vakar tavo gimtadieny buvom, senas skleroznike.