mūs tarnyba pavojinga ir sunki

Tinkamas pretendentas

Į valstybės saugumo departamento tarnybą testuojami nauji pretendentai. Po pirmųjų tyrimų ir pokalbių, visiems įteikiami vokai su grifu „visiškai slaptai” ir paprašoma voką nunešti į kažkurį kabinetą.
Vienas iš pretendentų pakeliui užbėga į tualetą ir atsargiai, kad niekas nepastebėtų, atplėšia voką.
O ten parašyta: „Jūs mums tinkate. Sugrįžkite atgal!“