metodinė pagalba įsidarbinant

Nūdienos aktualijos arba metodinė pagalba įsidarbinant

Pagyvenusiam vyriškiui vienos firmos personalo specialistė aiškina:
– Labai gaila, tačiau jūs mūsų firmai netinkate. Mums reikalingi jauni, ambicingi, sugebantys kūrybiškai augti žmonės!
Vyriškis atsako:
– Jūs visgi mano telefoną užsirašykite. Kai paaiškės, kad jūsų firmoje jau visi kūrybiškai auga, o dirbti nėra kam – paskambinsit.