kvailiai

Centrinis

Jeigu tamstą supa vieni idiotai, reiškia tamsta – centre.

Reklama