“karočius“ –  tai debilas ar debilė vis kartojanti šį maskolišką žodį.