karas keliuose

Karas keliuose ir miegamajam

Kelių policija sustabdo greitį viršijusį vyriškį.
– Bet, supraskit, inspektoriau, tai gyvybės ir mirties klausimas!
– Na ir koks gi?
– Suprantat, manęs namuose laukia nuoga moteris!
– Ir kas?
– O tas, jeigu aš ten atsirasiu vėliau negu mano žmona, aš – lavonas!

Lova2

Reklama