juokai apie telefoną

Skambutis

Nauja referentė šefui:
– Ponas direktoriau, man atrodo, jus kviečia prie telefono.
– Ką reiškia „atrodo“? Kviečia ar ne?
– Pakėlus ragelį, paklausė: „čia tu mano saldus paršeli?“. Tai ir nežinau, čia jus ar mane…

Reklama

Manęs nėra

Telefono skambutis.
Vyras šaukia žmonai:
– Jei skambina man, tai manęs nėra namuose!
Žmona, pakėlusi ragelį paklauso ir trumpai atsako:
– Jis namuose.
Vyras įpykęs:
– Kokio velnio?
– Čia man skambino, brangusis…