juokai apie telefoną

Skambutis

Nauja referentė šefui:
– Ponas direktoriau, man atrodo, jus kviečia prie telefono.
– Ką reiškia „atrodo“? Kviečia ar ne?
– Pakėlus ragelį, paklausė: „čia tu mano saldus paršeli?“. Tai ir nežinau, čia jus ar mane…