fundamentalus

Fundamentalių problemų sprendimai

Tam kad galėtum išgerti, reikia išspręsti dvi fundamentalias problemas:
1. Kur gauti išgėrimui pinigų?
2. Kokia proga gerti?
Pirmosios problemos išsprendimas atomatiškai tampa proga ir išsprendžia antrąją problemą.