etikos komisija

Vilniaus Bazilisko metamorfozės

Vilniaus Baziliskas – būtybė, išsiritusi sukryžminus gaidį ir driežą.
Senovės vilniečiai mėgdavo gražias ir nekaltas mergeles vesti Vilniaus Baziliskui. Sustodami pakeliui visose žydų smuklėse.
Dabar šalia aikštės, kuri seniau buvo vadinama generalgubernatoriaus,  kažką sukryžminus atsirado naujas baziliskas – mergelė, kuri labai mėgsta ministerių galvas.  Ir nešdavo galvas vyriausiasis Kubilius, net labai nesusimąstydamas.
Va ir vakar, moters dienos proga, grybų prisiėdę vyriausieji etikos sargai buvo priversti padovanoti dar vieną.
Atseit – supainiojo viešus ir privačius.
Skirdamas lėšas mokyklų remontui, iš kurių dvi remontuoti jau buvo laimėjusi firma, kurioje akcijų turi jo mama. Interesų konfliktas.
Nors savo rinkimų štabo vadovo skyrimas į Lietuvos banko vadovo postą, kai kurių žmonių nuomone, daug didesnis viešų ir privačių painiojimas…
Ką apie tai pasakytų etikos sargai? Aukščiausių šalies valdymo organų nariams turėtų būti taikomi ir aukščiausi elgesio standartai!
Kas galima Jupiteriui, jaučiui jokiu būdu ne?