diplomas

Ar legaliai Jonelis raides pažino?

Priėmimas – mokymas – įvertinimas. Ir savo veiklos įsivertinimas.

VU Tarptautinė Verslo Mokykla kreipėsi į teismą dėl jų pačių sprendimo, kuriuo VU TVM baigiamųjų darbų gynimo komisija suteikė G.Kirkilui vadybos ir verslo administravimo magistro kvalifikacinį laipsnį ir nusprendė išduoti diplomą, panaikinimo. Nes pačios VU TVM buvo pažeista priėmimo į VU 2002 metais tvarka, pagal kurią į antrosios pakopos studijas galėjo būti priimti asmenys, baigę pagrindines universitetines studijas ir įgiję Lietuvos pripažįstamą aukštąjį išsilavinimą.

Diplomas lyg ir suteikiamas baigus kažkokius mokslus ir bent patenkinamai įvertinus žinias.
Klausimas – ar Kirkilas ne visai baigė mokslus ar žinios buvo įvertintos ne visai patenkinamai?

Magistrantūros studijas Vilniaus universiteto Tarptautinio verslo mokykloje G.Kirkilas baigė 2004 metais.
VU TVM vadovas, bankininkas be mokslinio ir pedagoginio laipsnio Julius Niedvaras, direktoriaus pareigas eina nuo 2006 spalio 1 d. Nuo 2008 m. vasario 29 d. tuometinio premjero Gedimino Kirkilo paskirtas LEO LT projekto stebėtojų tarybos pirmininku. Atrodo ne priešai… Matyt šioks toks spaudimas buvo, kad ryžosi kreiptis į teismą. Ar verta dėl to aukoti mokyklos prestižą? O gal tikisi, kad teismas nepatenkins prašymo?
Ar Kirkilas pažeidė tvarką ar VU TVM? Sklando gandai, kad mokykla sudarė sąlygas Kirkilui nelankyti paskaitų, nelaikyti egzaminų sesijų su bendrakursiais ir t. t. Magistro darbą G.Kirkilas gynė jau būdamas krašto apsaugos ministras.
Diplomo atėmimas – lyg ir bausmė…
O ką reiktų bausti – žmogų baigusį mokslus ir išlaikiusį egzaminus ar mokyklą nesugebančią organizuoti tinkamo studentų priėmimo?
O gal ir tinkamo mokymo, ir tinkamo žinių įvertinimo?

Žiniasklaida klykčioja – Kirkilas aukštojo mokslo nelegalas!
Mokslo!!! Ne draugas man Kirkilas, bet koks tas Kirkilas bebūtų, net jei mokėsi nelegaliai, baigdamas magistrantūros studijas išmoko kažko ar ne?
Ar mokykla tik pardavinėja diplomus tinkamai priimtiems, o mokymas ir žinių įvertinimas nėra svarbiausia?