bajeris

Prikolas – ketvirtasis šansas sužinot kas yra diližansas

Prikolas (прикол)
Deja, dar neypatingai seniai šis žodis, vartojamas lietuvių kalboje, buvo dažniausiai kalėjimų žargono dalis.
O dabar jaunimo šnekamojoje kalboje ir internete nesveikai populiarus žodelis kilęs nuo rusiško žodžio приколоть.
Rusiškas žodis “prikol“ susideda iš priešdėlio pri- ir šaknies -kol-.
(Приставка: при-; корень: -кол-).
Rusų kalbininkai žodžiui приколоть kitų tarpe įvardija ir giminingus lietuviškus žodžius kalti, kulti, skelti.
Родственно лит. kálti, kalù «ударяю (молотом, топором), кую», с другой ступенью вокализма: лит. kùlti,«молотить» далее, вероятно, лит. skélti «раскалывать»
O rusiškai prikolas (прикол) reiškia:
1.  polis*  (sija) arba kuolas įkalti į žemę.
1.свая, кол, вбитые в землю (для причала лодок, судов, для привязывания животных и т. п.)
2. šnek. kalboje – pokštą, juokelį
2. разг. то же, что розыгрыш
3. šnek. kalboje – ką nors juokingo, dingstį juokui
3. разг. повод для смеха, что-либо смешное
4. nenumatytą faktą
4. непредвиденный факт
5. šnek. kalboje – esmę; patį juokingiausią arba įdomiausią dalyką
5. разг. то же, что суть; самое смешное или интересное
6. malkų skaldymo ypatumus.
6. увеличение объёма поленницы дров при колке за счёт уменьшения объёмной доли древесины.

Anglai žodį прикол verčia – joke, funny o žodį
прикольный – funny, amusing, curious, odd ir netgi cool.
Žodis prikolas jaunimo žargone naudojamas vietoje normalių lietuviškų žodžių:
pokštas,
išdaiga,
juokelis,
juokas,
pasityčiojimas,
triukas
ir nelabai lietuviško (kito skolinio) – bajeris.