aforizmai

Jeigu kas nors apie jus ką nors kalba…

Gal ir nelabai gerai kalba…
Palinkėkite:
„Duok Dieve Jums tiek sveikatos, kiek yra teisybės Jūsų žodžiuose“.
cross-your-fingers