Diena: spalio 4, 2018

Jonuko eilėraštis

Mokytoja skiria užduotį – parašyti trumpą eilėraštuką apie jūrą.
Po kelių minučių Jonukas skaito:
„Įsibridusi į jūrą,
Stovi merga plika rūra.
Vėjas griebia už blauzdos,
Bangos kyla lig kelių!“
– Ne visai gerai, Jonuk. Paskutinėje eilutėje nėra nei rimo, nei ritmo.
– Viskas čia gerai, tamsta mokytoja. Vėjas sustiprės, bangos pakils, bus ir rimas ir ritmas.

Reklama