Apgailestaudamas turiu konstatuoti liūdinantį mūsų nuomonių nesutapimą

Jūsų įtikinti man nepavyks, todėl iš karto pereisiu prie įžeidinėjimų.

Reklama