Diena: kovo 26, 2015

Daktaro įrankių rinkinys

Močiutė anūkei padovanojo daktaro įrankių rinkinį. Katinai iš karto pasislėpė.
Senelis nespėjo.

daktaro rinkinys
Лилия Лукьянец
Reklama

Dievo rūpesčiai

Patikslintas pastaruoju metu pačios Visatos amžius yra apie 13.7 milijardo metų. Šiandien jau stebėti milijardai galaktikų, kiekvienoje kurių yra iki nuo milijonų iki šimtų milijardų žvaigždžių. Kruopštūs artimų Saulei žvaigždžių stebėjimai rodo, kad dauguma jų turi planetas, taigi Saulė su savo planetų sistema iš viso niekuo iš kitų žvaigždžių neišsiskiria.
Žmonija labai klysta manydama, kad tvarkydamas tokį ūkį Dievas labai jau kreipia į mus dėmesį.

God