Day: 8 vasario, 2010

Ką byloja runos

Savamokslis egiptologas Ježislovas Bešeimis, J. Šeimio metodu iššifravo runas ant Airėnų akmens.
Tegu nenustemba tūlas skaitytojas, kad  rado tiek daug informacijos keturiuose ženkluose.

Žiūrovams (ne mokslui) jau žinoma galimybė dirbant anuo, žymiojo maestro metodu, perskaityti daugiau  negu yra parašyta. Taigi, akmuo byloja:

Į kairę eisi – Kuršiuosna nukaksi,
į dešinę eisi – Sarmatijon pakliūsi,
tiesiai eisi – į akmenį atsitrenksi.