Day: 19 sausio, 2010

Augalai įvairūs

Vienas vaikinas (gal dizaineris koksai) labai rūpinosi savo kūno grožiu.
Vieną dieną apžiūrinėdamas save veidrodyje, pastebėjo, kad prie jo gražiai įdegusio kūno, visai nesiderina baltas daiktas apatinėje kūno dalyje.
Norėdamas tai pataisyti, jis nuėjo į pliažą, nusirengė ir užsikasė smėly. Tik savo baltąjį daiktą paliko styroti, kad nudegtų.
Netoliese vaikščiojo dvi senutės.
Viena, pažvelgusi į aną vaizdelį, pasakė:
– Nėra teisybės šitam pasauly.
– Kodėl, brangioji, – paklausė kita.
– Kai aš buvau 10 metų, to daikto bijojau…
Kai man buvo 20, aš juo domėjausi.
Kai man buvo 30, aš juo džiaugiausi.
Kai man buvo 40, aš jo ieškodavau.
Kai man buvo 50, aš už jį mokėdavau.
Kai man buvo 60, aš jam melsdavausi.
Kai man sukako 70, aš jį užmiršau.
Ir dabar, kai man, po velniais, jau 80, aš pamatau jį laukinėje gamtoje, laisvai augantį smėlyje!