Day: 10 sausio, 2010

Šiuolaikinė etimologija didingos mūsų praeities beieškant

Savamokslių istorikų tarpe, jau nuo Česlovo Gedgaudo laikų, įdomu (dabar ir vėl labai madinga) ieškoti įvairių pasaulio istorinių reiškinių pavadinimų lietuviškumo, lietuviškos kilmės ir lietuviškų atitikmenų.
Tokiais metodais mitiniai graikų kimerai virsta senovės prolietuviais gemariais, sulietuvinami ir graikų bei romėnų mitologijos veikėjai: Chronas pavadinamas Kuroniu, Titanas – Taučioniu, Uranas – Varoniu, Apolonas – Upeloniu, Herkulis – Gaurikuliu. O senovės Trojos tikrasis vardas Tauroja, ir gyveno joje tikri lietuviai…
Jeigu ir yra tuose darbuose racionalus grūdas, jis palaidotas po kartais juoką keliančiais, didžiųjų pasaulio karalių ir karvedžių sulietuvintais vardais ir kitais panašiais Lietuvos „istoriniais“ faktais.
O rusai (Igorio – Inaugurio, Sviatoslavo – Šventasaulavio palikuonys, anot Gedgaudo) panašų metodą jau seniai naudoja racionaliau – jumorui.  „Paaiškino“ rusiškai ir savojo Bilano anglišką dainą Eurovizijoje ir sėkmingai anuo metodu išriša net žydų folklorą.
Verta pasimokyti ir mūsų ˜„istorikams“ kurie dar supranta rusiškai: