Day: 25 gruodžio, 2009

Išėjimas angliškai

Sakoma, kad anglai išeina neatsisveikinę. Ir anglas šeimininkas eina į namus visada priekyje.
O rusai sako, kad tai paprasčiausias chamizmas pakeltas į nacionalinės tradicijos rangą.

Nors geriau atsisveikinti angliškai, kol neišprašė rusiškai.