Day: 9 gruodžio, 2009

Ką leidžia bažnyčion? – prieškalėdinis

Gyveno kartą žmogus. Kai jis buvo dar mažas, senelė visada jam sakydavo: „anūkėli, kai tu užaugsi ir manęs jau nebebus, ir bus tavo sieloje blogai – eik į bažnyčią… Tau visada ten padės“
Žmogus užaugo. Krizė visur, ir sieloje. Nuėjo į bažnyčią.
– Ne ten atsistojai! – Ne taip rankas laikai! – Ne taip žegnojiesi! – Geriau nusipirktum katekizmą ir perskaitytum – sužinotum kaip reikia bažnyčioje elgtis,- kalbėjo jam žmonės.
Išėjo žmogus iš bažnyčios ir apsiverkė.
Ir staiga mato – ateina Kristus ir sako:
– Ko tu žmogau verki?
– Manęs į bažnyčią neleidžia.
Apkabino jį Kristus ir tyliai pasakė:
– Neverk žmogau, manęs irgi ten senokai nebeįleidžia.

Yra gerai

Gerai yra krepšininkui – jo rūbinėje laukia mergina, gerai yra lakūnui – jo aerouoste laukia mergina, gerai yra traukinio mašinistui – jo stotyje laukia mergina.
Ir tik merginai blogai: tai rūbinėje, tai aerouoste, tai stotyje…