Diena: lapkričio 24, 2009

Apie rimavimą

Jei galit surasti daugiau negu vieną rimą žodžiui „ Mazda“, reiškia tamsta esat tikras poetas.

 

Reklama

Pentai

Lietuviškoji policija buitinėje kalboje dažnai, kažkodėl (matyt sovietinių laikų palikimas arba Rusijos įtaka) įvardijami terminu „mentai“  – kaip ir milicija Rusijoje.
Lietuvių kalbos alternatyvioji komisija rekomenduotų tą skolinį ir barbarizmą keisti sulietuvintu variantu – „pentai“.  Raitoji policija galėtų būti vadinama nuo antikinių laikų suprantamu terminu „pentaurai“.

Filmai atvirkščiai

Jeigu žiūrėti filmą „Nasrai“ iš kito galo, tai filmas apie tai, kaip vargšas ryklys vemia žmonėmis tol, kol neatidaromas pliažas.

Jeigu žiūrėti filmą „Rembo“ atvirkščiai, tai filmas apie tai, kaip Stalonė prikelia ir gydo žmones stebuklingomis kulkų skylutėmis.

Jeigu žiūrėti filmą „Dingę“ iš kito galo, tai filmas apie tą patį, kaip ir žiūrint ne iš kito galo.