Day: 15 birželio, 2009

Vilniaus legendos

Jojo kartą Gediminas arkliu, pavargo, prijojo Vilnių, sustojo pailsėti ir užmigo.
Sapnuoja sapną. Prijojo akmenį, ant jo runomis užrašyta: Kairėn josi – lempon gausi, dešinėn josi – lempon gausi, apačioje užrašyta – galvok. Ėmė kunigaikštis sapne galvoti. Neišeina.
Tada Geležinio Vilko balsas sapne sako:
– Galvok greičiau, o tai lempon gausi!
Atsibudo kunigaikštis. Eina pas Lizdeiką.
– Žyny, ką tas sapnas reiškia?
Čia balsas iš ateities. Paksas ir Zuokas šaukia. Ir dar kažkoks Vilius Navickas.
– Vilius Navickas?
Tada geriau jau lempon tegu duoda.

Naudingi patarimai – Kas yra meilė?

IT specialistas:
– Meilė – ne tada, kai tu dovanoji gėles, o jinai uosto ir šypsosi…
Meilė yra tada, kai tu pasakoji kaip kompresuoti duomenys, naudojant pakartotinio persiuntimo protokolus tarp MS ir išorinių duomenų tinklų, yra siunčiami tiesiogiai, naudojant inkapsuliacijos ir tuneliavimo metodą, o ji įdėmiai klausosi.