Day: 25 balandžio, 2009

Apie Napoleonus

Sako, kad dabartinėse psichoįstaigose beveik nebėra Napoleonų.
Dabartiniai kvaileliai – jau retas kuris bežino kas toks buvo Napoleonas – istorinė asmenybė.
O kas benorės būti tortu arba brendžiu.

valinskas

Beje sako,  kad Rusijos durnynuose dabar Putinų ir Medvedevų maždaug po lygiai…