Day: 22 balandžio, 2009

Apie nervingumą

Įbėga žmogėnas į restoraną:
– Jokūbai, Jokūbai, ten gatvėje tavo žmoną tvarko!
Kalafioras pašoka, išbėga į gatvę ir jį partrenkia mašina.
Pakeliu į ligoninę galvoja: „Nervingas pasidariau. Juk aš ne Jokūbas, o ir žmonos neturiu“.

Apie ryklius ir jūrininkus

Vaikas klausia seno jūrininko:
– Dėde, ar tiesa, kad jus ryklys įkando?
– O taip! Tai buvo seniai, – jau bepradedąs pasakoti…
– O kur?
– O vat tai – netiesa! – piktai sako jūrininkas.

hop

O dabar?

Sėdi du draugai. Jonas ir Petras.
Petras staiga klausia:
– Klausyk, Jonai, ar gersi?
Jonas tyli. Petras nusisuka į langą, minutėlę pažiūri. Pabarbena į stiklą…
Ir staiga klausia vėl:
– O dabar?

Gamtos ženklai

Gamtos ženklai:
Jei paukščiai skraido labai žemai, reiškia tai vištos.
Jei paukščiai medžiuose ir kitur čiulba garsais, panašiai į „miau“, vadinasi kovas arba balandis dar nesibaigė.
Jeigu pamiršote lietsargį, vadinasi tikrai lis.
Jeigu kažkoks kaimynas užstatė jūsų automobilį aištelėje – kaltas vėl liks seimas ir vyriausybė.
Jeigu filmas per televizorių trumpas ir baigiasi nesuprantamai, reiškia tai buvo reklama.