Day: 19 balandžio, 2009

Klausimai ir atsakymai

– Jūs neįsivaizduojate kaip man sunku su žmona, – skundžiasi pacientas.
– Ji užduoda man klausimą, pati į jį atsako, o paskui pusę valandos aiškina kodėl aš atsakiau neteisingai.
– Taip. Jos tokios, – liūdnai sumurmėjo daktaras.