Day: 9 kovo, 2009

Išdidus tūkstantmetis?

Sukanka lygiai tūkstantis metų, kai anuometiniai aštriadančiai lietuviai, ginkluoti dar ne beisbolo lazdomis, o kuokomis ir kalavijais užpuolė ir anapilin palydėjo įkyrųjį misionierių Brunoną ir jo draugus. Visą tą reikalą aprašė anoniminis anų laikų Melas Gibsonas, Kvedlinburgo analuose. Kai kas tapatina su Lietuvos vardo tūkstantmečiu…

O apyrankė liuks – primena krikščionybės vergo antkaklį.

…“liudija, jog misionierius ne tik atrado Lietuvą – Lietuva jau buvo atsiradusi, pereinanti iš gentinės santvarkos į valstybę“ – Džiaukimės ir linksminkimos – jau buvom ne beždžionės! Tik būtent kriščionybė ir sunaikino tų laikų tikrąją istoriją?

Kol nebus išrasta laiko mašina, ko gero nesužinosim kada tiksliai vienuolyno abatas Arnoldas (pagal anuometines raštvedybos taisykles į rašymo datą buvo nusispjaut) tiksliai išraitė „Lituae“. Jeigu žymi kovo 9-toji, tada taip ir neaišku kokią datą švenčiam – vardo paminėjimo, ar misionieriaus nudobimo?