Day: 10 sausio, 2009

Kas yra gerai ir kas yra blogai ,-)

Gerai ir blogai

Gerai, jei visoje firmoje yra tik vienas “ožys“.
Blogai, jei tas “ožys“ – tai jūs.
Dar blogiau, jei tas “ožys“ – atpirkimo.
Visai blogai, jei firma – bankrutuojanti. 

Meilužis spintoj

Gerai, jei jus anksčiau numatyto laiko grįžtate iš komandiruotės namo.
Blogai, jei savo spintoje randate pasislėpusį nuogą vyrą.
Dar blogiau, jei jus nevedęs ir gyvenate vienas.
Visai blogai, jei jus tam vyrui dar ir patinkate.

Gerai ir blogai4

Gerai, jei jus ateinate i svečius pas gražią moterį.
Blogai, jei jus kieme pasitinka sargybinis šuo.
Dar blogiau, jei tam šuniui jus nepatinkate.
Visai blogai, jei nieko nėra namie.

 

Gerai ir blogai3

Gerai sėdėti su panele kavinėje.
Blogai, jei jums susuka ne galvą, o vidurius.
Dar blogiau, jei prie tualeto eilė.
Visai blogai, jei jums jau nebereikia stotis į eilę.

Gerai ir blogai2

Gerai yra prieš miegą vaikams dainuoti lopšinę.
Blogai, jei visiškai nemokate dainuoti.
Dar blogiau, jei lopšines dainuojate su draugais.
Visai blogai, jei dainuojate iki aušros.